Archiwum kategorii: FAQ

Kreator armii do BW:Lee / Army builder for Gods of war: Lee

[PL]

Z wielką przyjemnością możemy zaprezentować zupełnie nowy kreator armii do BW:Lee, który jest dostępny “online” na stronie http://www.gmboardgames.com/ab/
Kreator został zaprogramowany przez Kazjatara.

Od tej pory wystarczy tylko wejść na stronę i już można tworzyć rozpiskę dla swojej armii. W miarę pojawiania się kolejnych armii, będą one dodawane do naszego kreatora.

Aby ułatwić korzystanie z kreatora polecamy obejrzeć film, który wyjaśnia jego działanie.

Aby stworzyć pdf z listą naszej armii polecamy zainstalować dodatkowy program, np. Primo pdf (Link tutaj: http://www.primopdf.com/). Zainstaluje się on tak, jak drukarka, ale zamiast od razu drukować pozwoli stworzyć i zapisać pdf z rozpiską.

Życzymy wszystkim jak najlepszych rozpisek!

[EN]

It is with great pleasure that we can present a brand new army builder for Gods of war: Lee, which is available “online” at http://www.gmboardgames.com/ab/
The army builder was programmed by Kazjatar.
Currently there is only Polish language version of it, but we will translate it before premiere of our rulebook.

From now on, all you need to do is enter the site and you can create  your army. As more and more armies will appear, they will be added to our army builder.

To create a pdf with a list of our army, we recommend installing an additional program, eg Primo pdf (Link here: http://www.primopdf.com/). It will install like a printer, but instead of printing right away it will create and save a pdf with a spread.

We wish you the best army lists!

 

Errata 1.2 do BW: Lee opublikowana! / An erratum for Gods of war: Lee (PL version) is published!

[PL] Z wielką przyjemnością pragniemy oznajmić, iż zakończyliśmy wreszcie prace nad wersją 1.2 erraty do BW: Lee.

Errata jest zbiorem uściśleń i poprawek do przepisów, a także odpowiedzi na zadawane przez graczy pytania. Poprawki są wielką zasługą grupy testerów naszej gry, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy. W testach i dyskusjach nad przepisami erraty uczestniczyli: Krystian Bednarczyk, Bartosz Cieśla, Leszek Cyfer, Michał Dardziński, Krzychu Dyrek, Mateusz Fiedeń, Grzegorz „Gregx”, Witold Janik, Paweł Kukliński, Adam Matryba, Wojciech Mruk, Rafał Piątek, Maciej Pietruszka, Michał „Profes” Stępowski, Adam Wasilewski, Paweł Winiarz, Piotr Wojtowicz.

Dziękujemy również serdecznie wszystkim, którzy udzielali się w temacie na Forum Strategie i na grupie dyskusyjnej na FB po opublikowaniu pierwszej wersji tej erraty.

Redakcję erraty wykonał Witold Janik.

Pewne zamieszanie może spowodować numeracja erraty. Poprzednia errata miała numer 1.0, zaś podręcznik, który ją zawierał 1.1. Zdecydowaliśmy się przyjąć na stałe numerację, która znajdowała się w poprawionym podręczniku, stąd niniejsza errata posiada numer 1.2. Jest to druga errata do gry.

Link do ściągnięcia pliku:

http://www.gmboardgames.com/leeerrata1.2.pdf

Wraz z ukończeniem prac nad erratą możemy poświęcić całe siły na aktualizację samego podręcznika. Nad jego redakcją pracuje również Witold Janik, przy olbrzymiej pomocy naszej ekipy testerów. Więcej informacji na ten temat pojawi się w niedługim czasie.

 

[EN] This is an information about Polish language version of Gods of war: Lee wargame. Because we have finished work for an erratum for Polish version we can now resume our translation for English language version of our rulebook.

Nagroda w konkursie na cechę generała Johnstona / The prize in the competition for General Johnston’s trait

[PL]

Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność ogłosić konkurs na poprawienie cechy generałowi Josephowi E. Johnstonowi. Dziękujemy serdecznie wszystkim graczom, którzy złożyli swoje propozycje. Wybór wcale nie był łatwy, musieliśmy też zważać na ogólny balans.
Ostatecznie zdecydowaliśmy, iż generał Johnston zachowa swoją dotychczasową cechę, czyli trudniej będzie atakować ALE granica, którą mogą przejść jego jednostki w ramach rozkazu obrona będzie zwiększona do 6 cali (zamiast standardowych 3). Da mu to większą manewrowość z rozkazem obrona.
Najbliżej tej propozycji był Krystian Bednarczyk, który zaproponował zwiększenie zasięgu ruchu jednostek, którymi dowodzi z rozkazem marsz. Rozważaliśmy tę opcję, także w wersji ograniczonej tylko do piechoty i artylerii, ale jednak byłaby ona za mocna. Stąd ta zmiana tej propozycji.
Żeby nie było, że przyznamy nagrodę samym sobie, gratulujemy Krystianowi
W nagrodę za najciekawszą propozycję mieliśmy wielką przyjemność wręczyć Krystianowi zasłużoną nagrodę –
pomalowaną przez Nutka maluje podstawę wodza naczelnego dla Konfederatów, domyślnie oczywiście generała Johnstona.
Gratulujemy!

 

[EN]

Some time ago we were pleased to announce a competition to improve the character traits of General Joseph E. Johnston. Thank you to all players who made their offers. The choice was not easy at all, we also had to pay attention to the overall game balance.
In the end, we decided that General Johnston would retain his traits,  BUT the border that his units can go with the order of defense will be increased to 6 inches (instead of the standard 3). It will give him more maneuverability with the order of defense.
The closest to this proposal was Krystian Bednarczyk, who proposed increasing the range of movement of units, which he commands with the order of marching. We considered this option, also in a version restricted only to infantry and artillery, but it would be too strong. Hence the change of this proposal.
Congratulations Krystian!
As a reward for the most interesting proposition, we had the great pleasure of giving Krystian the well-deserved prize – painted by Nutka Paints the base of the commander-in-chief for the Confederates, by default, of course, General Johnston.
Congratulations!