Najbliższe terminy pokazów BW-Lee / The nearest dates of Gods of war – Lee shows

The text is bilingual. The English language version is located under the Polish language version.

[PL]

W czerwcu i w lipcu ruszamy w trasę z pokazami BW-Lee. Oto lista naszych imprez i pokazów na najbliższe dwa miesiące. Niektóre terminy czekają jeszcze na ostateczne potwierdzenie.

  1. V turniej w BW-Lee we Wrocławiu, bitwa pod Frederick. Turniej jest częścią kampanii do gry. 2 czerwca (10.00 – 18.00). Termin do ostatecznego potwierdzenia.
  2. Pokazy BW-Lee w sklepie GOSU w Poznaniu. 15 czerwca (18.00 – 21.30).
  3. Pokazy BW-Lee na konwencie Gladius w Warszawie: 16 czerwca sobota (11.00 – 17.00).
  4. Pokazy BW-Lee w Ostrowie Wielkopolskim: 23 czerwca (szczegóły do ustalenia).
  5. Prezentacja oferty GM Boardgames na konwencie Joy of Six w Shieffield w Anglii: 15 lipca, niedziela. To nasz pierwszy wyjazd zagraniczny.
  6. Pokazy BW-Lee w Katowicach w klubie Inny Wymiar: 22 lipca (data do ostatecznego potwierdzenia).
  7. Druga bitwa pod Manassas, Wrocław, Bolter, lipiec/sierpień.

Jak widać będzie można nas spotkać w różnych miejscach. Serdecznie zapraszamy na prezentację gry.

26907092_1862252340514293_3117073616985398073_n
Joy of Six will be our first international CON. We invite you to visit our stand, and see our miniatures.

[ENG]

In June and July, we’re touring with Gods of war – Lee shows. Here is a list of our events and shows for the next two months. Some dates are still waiting for final confirmation.

1.  5th tournament in GoW-Lee in Wroclaw, battle of Frederick. The tournament is part of the game campaign. June 2 (10.00 – 18.00). Waits for final confirmation.
2. GoW-Lee shows at the GOSU store in Poznan. June 15 (18.00 – 21.30).
3. GoW-Lee shows at the Gladius Convent in Warsaw: June 16 Saturday (11.00 – 17.00).

4. Presentation of Gods of war – Lee in Ostrow Wielkopolski in Poland: June 23rd.
5. Presentation of the GM Boardgames offer at the Joy of Six convention in Sheffield, England: July 15, Sunday. This is our first foreign trip.
6. GoW-Lee shows in Katowice at Inny Wymiar club: July 22 (date until final confirmation).
7. Second battle at Manassas, Wrocław, Bolter, July / August.

As you can see, you will be able to meet us in various places. We cordially invite you to our events.

Budynki i płoty w skali 6 mm do wojny secesyjnej dostępne! / Buildings and fences for ACW in 6 mm scale available!

[PL]

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż od dziś dostępne są już nasze pierwsze zestawy terenów.

Są to dwa rodzaje zestawów:

Pierwszy to 3, XIX wieczne, amerykańskie budynki wiejskie. Jest tam stodoła i dwa domki. Wszystkie projekty są inspirowane domami z epoki, które można znaleźć na zdjęciach z XIX wieku lub w skansenach. Budynki są odlewane w żywicy. Modele wykonał Robert Kozłowski. Cena zestawu to 56 PLN.

Drugi to słynne amerykańskie płoty, zwane „wężowymi”, z racji skośnego ustawienia belek. Płoty tego rodzaju były niesłychanie popularne w Ameryce w XIX wieku i widać je na wielu zdjęciach, a także rycinach z najważniejszych bitew wojny secesyjnej. Ich popularność bazowała na szybkości układania (i rozbierania w razie potrzeby) i powszechnej dostępności drewna. W bitwach w Bogowie wojny – Lee występuje bardzo dużo płotów, więc będzie to na pewno przydatny zestaw.
Płoty są drukowane na drukarce 3D i występują w dwóch konfiguracjach, po 4 lub po 8 odcinków. Każdy odcinek ma 6 cm długości.
Cena małego zestawu to 19 PLN, dużego to 32 PLN.

Projekt płotów wykonał Mateusz Fiedeń.

Malowanie do zdjęć naszych zestawów wykonała Nutka maluje. Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Le Monejer.

Zestawy są dostępne w naszym sklepie, na stronie: GM BOARDGAMES

Niedługo będą również dostępne we wrocławskim sklepie Bolter.

 

[ENG]

We are happy to announce that our first sets of wargaming terrain in 6 mm scale are available.

The first one is 3, nineteenth century, American rural buildings. There is a gambler barn and two houses. The gambler barn gain greater popularity after Civil War, but was known and build from 1850’s.  All projects are inspired by houses from the era, which can be imposed on 19th-century photographs or in open-air museums. The buildings are cast in resin. Price is 13,20 Euro.

The second is the famous American snake rail fence. Fences of this type were extremely popular in America in the nineteenth century and can be seen in many photos, as well as engravings of the most important battles of the Civil War. Their popularity was based on the speed of stacking and the widespread availability of wood. You will see a lot of them in you Civil War battles, so it will definitely be a useful set.
Fences are printed in a 3D printer, they will be in two configurations, 4 or 8 sections. Each section is 6 cm long. Price: 4,50 Euro for “small” set, 7,50 Euro for “big” set.

All sets are available in our store (payment via paypal available): GM BOARDGAMES

Our terrains are painted by Nutka maluje, and photos made by Le Monejer.

Buildings are designed by Robert Kozlowski, and fences by Mateusz Fieden.

Brytyjczycy w skali 6 mm na przełom lat 1850/1860 / British army in 6 mm for 1850/60s.

[PL] Mamy już gotowe pierwsze rzeźby figurek do dodatku „Rule Britannia” do Bogowie wojny – Robert E. Lee.
Jakiś czas temu zapowiedzieliśmy kolejny (po BW-Grant i zasadach morskich) dodatek do Bogowie wojny – Robert E. Lee. Tym razem będzie to całkiem nowa armia – Brytyjczycy. Dzisiaj możemy zaprezentować pierwsze rzeźby do tej armii. Więcej informacji znajdziecie na blogu 6mm wargames: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html

[ENG] Some time ago we announced another (after the Gods of war – Grant and set of naval rules) addition to the Gods of war – Robert E. Lee. This time it will be a brand new army – the British.  Today we would like to present first sculpts for this army. More information and photos here: https://6mmwargames.blogspot.com/2018/05/leerb.html