O nas / About us

 

GM Boardgames zostało założone przez dwóch braci Grzegorza i Macieja, którzy postanowili zając się swoim bitewniakowym hobby w sposób bardziej kreatywny.

Figurki, bitwy i historia były takimi rzeczami, które zawsze nas pasjonowały. Czy to bitwy toczone bez żadnych zasad, z udziałem “małych” i “dużych” żołnierzyków, czy granie w profesjonalne systemy bitewne o tematyce fantasy – figurkowa mania towarzyszyła nam od zawsze. W połączeniu z miłością do historii doprowadziła nas do pomysłu stworzenia napoleońskiego systemu bitewnego, a gdy został on dobrze przyjęty, do jego wydania jako pełnoprawnego podręcznika. Jak zawsze w takich przypadkach, gdy zdobywa się doświadczenie, prace trwały aż 4 lata. Ich ukoronowaniem było wydanie gry “Bogowie wojny: Napoleon”.

Po Napoleonie przyszła pora na Bogowie wojny: Robert E. Lee, która przenosi nas w czasy amerykańskiej wojny secesyjnej i ogólnie połowy XIX wieku. Bazując na doświadczeniach zdobytych przy BW-N poprawiliśmy mechanikę gry i sprawiliśmy, że bitwy stały się jeszcze przyjemniejsze. Przede wszystkim jednak stworzyliśmy własną linię figurek w skali 6 mm, która naszym zdaniem najlepiej nadaje się do rozgrywania wielkich bitew. Pozyskaliśmy także dystrybutora, którym jest Bolter.pl dzięki czemu i sprzedaż naszych produktów jest prowadzona w profesjonalny sposób i my możemy poświęcić więcej czasu na rozwijanie dotychczasowych projektów i tworzenie nowych.

 

GM Boardgames was founded by two brothers Grzegorz (Gregory) and Maciej (Matthias), who decided to run their wargaming hobby in a more creative way.

Miniatures, battles and history were such things that always fascinated us. Regardless theese were battles played without any rules, involving “small” and “big” soldiers, or playing professional fantasy battle systems – miniatures mania has always accompanied us. Combined with love for history, this led us to the idea of ​​creating a Napoleonic battle system, and when it was well received, we decided to publish a full-fledget textbook. As always, in such cases, when the experience is acquired, the work lasts four years. Their crowning was the release of the game “Gods of war: Napoleon”.

After Napoleon came the time of the Gods of war: Robert E. Lee, which brought us into the American Civil War and mid 19th century. Based on the experience gained with Napoleon we improved the mechanics of the game and made the battles even more enjoyable.

Above all, however, we have created our own line of figures in 6 mm scale, which we think is best suited for playing great battles. We also acquired a distributor, which is Bolter.pl, thanks to which sales of our products are conducted in a professional manner and we can devote more time to developing existing projects and creating new ones.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *