Archiwum kategorii: Uncategorized

Admirał Togo patronem naszej następnej gry / admiral Togo will be the patron of our next game

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, iż zapowiedziana wcześniej gra o tematyce morskiej otrzymała swojego boga wojny – patrona. Będzie nim japoński admirał Heihachiro Togo.

Admirał Togo należał do najwybitniejszych dowódców swojej epoki. Działania dowodzonej przez niego floty skutecznie zablokowały rosyjski Port Artur. Jego największym dokonaniem jest zwycięstwo w bitwie pod Cuszimą w 1905 roku, w której całkowicie pokonał liczniejszą flotę rosyjską. Po raz pierwszy od wieków państwo azjatyckie pokonało europejskie mocarstwo. Wielu późniejszych dowódców wzorowało się na manewrach admirała Togo, jego wielkim admiratorem był m.in. amerykański admirał Nimitz.

Bitwa pod Cuszimą zamyka jednocześnie okres, który ma obejmować gra (XVIII – początek XX wieku). Mechanika jest jednak tworzona w sposób otwarty, co umożliwi bardzo łatwe jej przeniesienie zarówno do starożytności, jak i do drugiej wojny światowej.

Podobnie jak pozostałe gry z serii BW, ważnym elementem będzie dowodzenie, w tym przypadku całymi zespołami okrętów, chociaż oczywiście będzie można rozgrywać też małe potyczki. Istotne będzie również to, iż w połączeniu z BW: Lee i BW: Grant będzie można rozegrać połączone bitwy morsko – lądowe.

Więcej o grze pisaliśmy w tym artykule:

Oraz tutaj:

We would like to inform you with a great pleasure that our naval game received her god of war – patron. It will be Japanese Admiral Heihachiro Togo.

Admiral Togo was one of the greatest commanders of his time. The actions of the fleet he commanded effectively blocked the Russian Navy at Port Arthur. His greatest achievement is the victory at the Battle of Tsushima in 1905, in which he completely defeated the larger Russian fleet. For the first time in ages, the Asian state has decisively defeated the European power. Many later commanders tried to follow the maneuvers of Admiral Togo, his great admirer was American admiral Nimitz.

The Battle of Tsushima also closes the the time period which will be included in our game (XVIII – beginning of the 20th century). Mechanics, however, are created in an open manner, which will make it very easy to transfer it to both antiquity and the Second World War.

Like the other gods of war games, an important element will be command. You will be able to command entire flotillas of ships, although of course you can also play small battles. It will also be important that in combination with Gods of war: Lee and Gods of war: Grant, you will be able to play combined sea-land battles.

We wrote more about or game here:

And here: