Kolejny turniej w BW-Lee / Next Gods of war – Lee tournament

[PL] Armie Konfederacji kontynuują inwazję na Północ. Po zwycięstwie pod Winchester, wojska Południa dotarły nad Potomak w pobliże Leesburga. Czy armiom federalnym uda się ich powstrzymać?
Zapraszamy na kolejny turniej w BW-Lee będący oczywiście częścią kampanii do gry.

Informacje o sytuacji w kampanii i poprzednich turniejach można znaleźć tutaj: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/

Regulamin turnieju znajduje się tutaj: http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=279&t=17378&p=358397#p358397

[ENG] The Confederate armies are continuing their invasion of the North. After the victory at Winchester, the army of South reached the Potomac River near Leesburg. Will the federal armies manage to stop them?
We invite you to the next Gods of war – Robert E. Lee tournament, which is also part of the game campaign.

More information about situation in a campaign and previous tournaments can be found here: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/

 

Trochę nowości / Some news

[PL] Ze wszystkimi, którzy nie posiadają Facebooka, chcielibyśmy podzielić się kilkoma ostatnimi nowościami, jakie tam opublikowaliśmy.

[ENG] With all those who do not have Facebook, we would like to share some of the latest news we published there.

[PL] Na blogu 6mmwargames ukazał się artykuł opisujący nasze zestawy kawalerii i milicji. Polecamy 🙂 Link: http://6mmwargames.blogspot.com/2018/03/cavalry.html

A tak wyglądają pierwsze odlewy metalowe tej kawalerii:

[ENG] 6mmwargames blog published an article about our sets of 6 mm cavalry and militia for ACW. Link: http://6mmwargames.blogspot.com/2018/03/cavalry.html

Above you can see how the first metal casts of this cavalry look like.

[PL] Robert Kozłowski tworzy dla nas modele budynków i innych elementów terenu, które będą odlewane. W tej chwili pracuje nad ratuszem, jego pracę prezentujemy na zdjęciach. Wszystkie budynki będą odlewane w żywicy.

[ENG] Robert Kozłowski creates for us models of buildings and other terrain elements that will be cast. At the moment he is working on the town hall, his work is presented in the pictures. All buildings will be cast in resin.

[PL] Z wielką przyjemnością potwierdzamy druga edycję konwentu Gladius, na którym mamy zamiar się pojawić 🙂

[ENG] With a great pleasure we confirm second edition of Gladius CON in which we will take part.

[PL] Na blogu Bogów wojny opublikowano uaktualnioną po 3 turnieju tabelę ligi oraz mapę kampanii. Trzeci turniej wprowadził przetasowania na pierwszych miejscach.
Przypominamy, iż wystarczy napisać i opublikować raport bitewny z dowolnej bitwy aby zdobyć punkt dla swojej strony w kampanii. Zachęcamy do wsparcia Unii lub Konfederacji 🙂 Link: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/

[ENG] We have published updated league table on our Gods of war blog. Third tournament did some changes in top places. We have also updated campaign map.
It is possible to write and publish battle report and earn campaign points for your faction. Link: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/