Kolejny turniej w BW-Lee / Next Gods of war – Lee tournament

[PL] Armie Konfederacji kontynuują inwazję na Północ. Po zwycięstwie pod Winchester, wojska Południa dotarły nad Potomak w pobliże Leesburga. Czy armiom federalnym uda się ich powstrzymać?
Zapraszamy na kolejny turniej w BW-Lee będący oczywiście częścią kampanii do gry.

Informacje o sytuacji w kampanii i poprzednich turniejach można znaleźć tutaj: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/

Regulamin turnieju znajduje się tutaj: http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=279&t=17378&p=358397#p358397

[ENG] The Confederate armies are continuing their invasion of the North. After the victory at Winchester, the army of South reached the Potomac River near Leesburg. Will the federal armies manage to stop them?
We invite you to the next Gods of war – Robert E. Lee tournament, which is also part of the game campaign.

More information about situation in a campaign and previous tournaments can be found here: https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-kampania-gods-of-war-lee-league-and-mini-campaign/