Liga w BW-Lee i mini kampania / Gods of war Lee league and mini campaign

Table of Contents

[PL]

Turnieje w BW-Lee składają się na ogólnopolską ligę, w której gracze, a także strony konfliktu rywalizują o zwycięstwo. Są także częścią mini kampanii, w której strony poruszają swoimi armiami w stanie Wirginia i sąsiednich Maryland oraz Pensylwanii.

TABELE NA KONIEC KAMPANII, PO 10 TURNIEJU:

Indywidualne (strona, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, duże punkty)

1. Krystian (Konf.) (306-217) 39 pkt
2. Maciek (Unia) (212-201) 30 pkt
3. Adam (Unia) (181-86) 27 pkt
4. Duderson (Unia) (195-265) 23 pkt
5. Paweł (Unia) (155-160) 21 pkt
6. Hegemon (Konf.) (98-55) 13 pkt
7. Aden (Konf.) (48-14) 7 pkt
8. Dardzin (Konf.) (42-11) 7 pkt
9. Mateusz (Unia) (69-170) 5 pkt
10. Daniel (Konf.) (35-39) 4 pkt
11. Rafał (Unia) (18-57) 2 pkt
12. Pablito (Unia) (32-74) 0 pkt

Frakcji. Uwzględniamy punkty z bitew, napisanych raportów bitewnych (wyszczególnione w nawiasie) oraz posiadanych prowincji.

1.Konfederacja 119 pkt (2 pkt) z bitew i raportów bitewnych
260 pkt z prowincji.
RAZEM: 379 pkt.

2. Unia 102 pkt (8 pkt) z bitew i raportów
175 pkt z prowincji.
RAZEM: 277 pkt.

Punkty z raportów bitewnych:
1. Adam 3×2 pkt (Unia)
2. Krystian 1×2 pkt (Konfederacja)
3. Torgill 2×1 pkt (Unia)

Do punktów Unii i  Konfederacji doliczają się duże punkty zdobyte przez grających sędziów – Torgilla i Witolda, który nie wliczają się do klasyfikacji indywidualnej.

Relacja z pierwszego turnieju we Wrocławiu:

https://youtu.be/PXj8w7Gr5_k

Relacja z drugiego turnieju we Wrocławiu:

https://youtu.be/XfdORP2B4sw

Relacja z trzeciego turnieju we Wrocławiu:

 

Relacja z czwartego turnieju we Wrocławiu:

 

Relacja z piątego turnieju we Wrocławiu:

Relacja z szóstego turnieju we Wrocławiu – bitwa pod Gettysburgiem.

 

Relacja z siódmego turnieju w BW: Lee – Bitwa pod Montgomery.

Zdjęcie z ósmego turnieju w BW: Lee we Wrocławiu:

43851719_2281588862077617_5188147814407864320_n

Relacja z finałowego, dziesiątego turnieju w BW: Lee – Druga bitwa pod Manassas.

 

Kampania Wirginia po 9 bitwie sm
Kampania po 10 bitwie / Campaign after 10th battle.

[ENG]

Tournaments in Gods of war – Lee make up a nationwide league in which players as well as parties to the conflict compete for victory. They are also part of a mini campaign in which the parties move their armies in Virginia and neighbouring Maryland and Pennsylvania.

TABLE AFTER FINAL, 10th TOURNAMENT:

Individual (side, small points earned, small points lost, big points):

1. Krystian (Conf.) (306-217) 39 pts
2. Maciek (Union) (212-201) 30 pts
3. Adam (Union) (181-86) 27 pts
4. Duderson (Union) (195-265) 23 pts
5. Paweł (Union) (155-160) 21 pts
6. Hegemon (Conf.) (98-55) 13 pts
7. Aden (Conf.) (48-14) 7 pts
8. Dardzin (Conf.) (42-11) 7 pts
9. Mateusz (Union) (69-170) 5 pts
10. Daniel (Conf.) (35-39) 4 pts
11. Rafał (Union) (18-57) 2 pts
12. Pablito (Union) (32-74) 0 pts

Faction (we include points earned in tournaments and gained from battle reports. We do not count points from gained provinces yet):

  1. Confederacy 119 points (2 from AAR).
    260 points from provinces.
    Total: 379 points.
  2. Union 102 points (8 from AAR).
    175 points from provinces.
    Total: 277 points.

Points from AAR:
1.Adam (3×2 points) – Union.
1. Krystian (1×2 points) – Confederacy.
2. Torgill (2×1 point) – Union.

Union and Confederacy points were also scored by the playing Ref. – Torgill and Witold, who are not included in the individual classification.

Report from the first tournament in Wrocław:

https://youtu.be/PXj8w7Gr5_k

Report from the second tournament in Wroclaw:

https://youtu.be/XfdORP2B4sw

Report from third tournament in Wroclaw:

Report from the fourth tournament in Wroclaw:

Report from the 5th tournament in Wroclaw:

Report from the 6th tournament in Wroclaw – Battle of Gettysburg.

Report from the 7th tournament in Wroclaw – Battle of Montgomery.

 

Report from the final, 10th tournament in Wroclaw:

Become the most famous commander in history!