Weź udział w kampanii turniejowej do Lee / Take part in a tournament campaign for Gods of war – Lee

[PL] Dzisiaj mamy dla Was bardzo ważną wiadomość. Turnieje, które rozgrywamy we Wrocławiu, a mamy także nadzieję, że zaczną się rozgrywać w innych miejscach, są przede wszystkim częścią kampanii. Poniżej możecie zobaczyć jej mapę.

Absolutna nowość polega na tym, że od teraz każdy gracz może mieć wpływ na jej przebieg, nie uczestnicząc w turniejach! Wystarczy abyś stoczył bitwę i napisał z niej raport bitewny, zawierający przynajmniej 10 fotek. Raport należy umieścić w internecie, na swoim blogu, albo nawet bezpośrednio na grupie dyskusyjnej bogów wojny LINK – GRUPA DYSKUSYJNA. Jeśli umieścisz raport na swoim blogu to wystarczy, że tylko podlinkujesz go na grupie dyskusyjnej.

Jeśli ktoś nie używa FB, to może taki raport umieścić bądź podlinkować w naszym dziale na Forum Strategie, a dokładnie tutaj: LINK FORUM STRATEGIE

Każdy taki raport bitewny dodaje 1 pkt dla frakcji, z której pochodzi gracz, który będzie się liczył do finalnego wyniku kampanii. W ten sposób, pisząc raporty bitewne swoich koleżeńskich gier masz wpływ na wynik całej wojny! Zachęcamy do pisania raportów i dzielenia się swoimi wrażeniami z bitew.

Kampania Wirginia3 - Kopia

[ENG] Today we have a very important message for you. The tournaments that we play in Wroclaw, and we also hope that they will start to play in other places, are primarily part of the campaign. Above you can see its map.

The absolute novelty is that from now every player can influence its course without participating in tournaments! All you need to do is play battle and write a battle report containing at least 10 pics. The report should be put on the internet, on your blog, or even directly on the discussion group of the war gods LINK – DISCUSSION GROUP. If you put a report on your blog, all you have to do is link it to the discussion group.

If someone does not use FB, then maybe put such a report or link in our section on the Strategies Forum, or exactly here: LINK FORUM STRATEGIES.

Each such battle report adds 1 point for the faction from which the player comes who will count towards the final result of the campaign. In this way, by writing battle reports of your friendly games, you can influence the outcome of the entire war! We encourage you to write reports and share your impressions from the battles.