Weź udział w kampanii turniejowej do Lee / Take part in a tournament campaign for Gods of war – Lee

[PL] Dzisiaj mamy dla Was bardzo ważną wiadomość. Turnieje, które rozgrywamy we Wrocławiu, a mamy także nadzieję, że zaczną się rozgrywać w innych miejscach, są przede wszystkim częścią kampanii. Poniżej możecie zobaczyć jej mapę.

Absolutna nowość polega na tym, że od teraz każdy gracz może mieć wpływ na jej przebieg, nie uczestnicząc w turniejach! Wystarczy abyś stoczył bitwę i napisał z niej raport bitewny, zawierający przynajmniej 10 fotek. Raport należy umieścić w internecie, na swoim blogu, albo nawet bezpośrednio na grupie dyskusyjnej bogów wojny LINK – GRUPA DYSKUSYJNA. Jeśli umieścisz raport na swoim blogu to wystarczy, że tylko podlinkujesz go na grupie dyskusyjnej.

Jeśli ktoś nie używa FB, to może taki raport umieścić bądź podlinkować w naszym dziale na Forum Strategie, a dokładnie tutaj: LINK FORUM STRATEGIE

Każdy taki raport bitewny dodaje 1 pkt dla frakcji, z której pochodzi gracz, który będzie się liczył do finalnego wyniku kampanii. W ten sposób, pisząc raporty bitewne swoich koleżeńskich gier masz wpływ na wynik całej wojny! Zachęcamy do pisania raportów i dzielenia się swoimi wrażeniami z bitew.

Kampania Wirginia3 - Kopia

[ENG] Today we have a very important message for you. The tournaments that we play in Wroclaw, and we also hope that they will start to play in other places, are primarily part of the campaign. Above you can see its map.

The absolute novelty is that from now every player can influence its course without participating in tournaments! All you need to do is play battle and write a battle report containing at least 10 pics. The report should be put on the internet, on your blog, or even directly on the discussion group of the war gods LINK – DISCUSSION GROUP. If you put a report on your blog, all you have to do is link it to the discussion group.

If someone does not use FB, then maybe put such a report or link in our section on the Strategies Forum, or exactly here: LINK FORUM STRATEGIES.

Each such battle report adds 1 point for the faction from which the player comes who will count towards the final result of the campaign. In this way, by writing battle reports of your friendly games, you can influence the outcome of the entire war! We encourage you to write reports and share your impressions from the battles.

 

Film z bitwy pod Waterloo / Movie from a Waterloo battle

[PL] Premiera naszego filmu – raportu z bitwy pod Waterloo. Bitwa została rozegrana na zmodyfikowanych zasadach systemu Bogowie wojny – Napoleon. Użyliśmy ponad półtora tysiąca figurek w skali 1:72, których malowaniem zajęło się kilkanaście osób.
Film trwa 17 minut plus kilka minut materiału dodatkowego po napisach. Zapraszamy!
LINK DO YOUTUBE:
[ENG] The premiere of our film – a report from the Battle of Waterloo. The battle was played on the modified rules of the Gods of War – Napoleon system. We used over 1,500 miniatures in the 1:72 scale, which were painted by a dozen or so people.
The film lasts 17 minutes plus a few minutes of additional material after the end credits. Subtitles in English.
LINK TO YOUTUBE:

Jutro (w niedzielę) premiera Bitwy pod Waterloo!

[PL] Już jutro (w niedzielę) o godzinie 18.00 zapraszamy serdecznie na premierę naszego filmowego raportu bitewnego “Bitwa pod Waterloo”! Link opublikujemy na FB i blogu bogów wojny. Zapraszamy 🙂
[ENG] Tomorrow (on Sunday) at 18.00 we cordially invite you to the premiere of our video – battle report “Battle of Waterloo”! We will publish the link on the FB and in the blog of the Gods of War. Stay tuned

bw