Archiwum kategorii: Historyczne bitwy

Kampania 2019 / Campaign 2019

Z wielką przyjemnością przedstawiamy zasady kampanii do Bogowie wojny: Lee. Dzięki niej każdy gracz, który rozegra bitwę w jakimkolwiek miejscu będzie miał wpływ na to, co dzieje się w świecie gry. Kampania wystartowała wraz z Bitwą o Kentucky, którą rozegraliśmy w Bolterze 10 lutego i zakończy się na Polach Chwały pod koniec września 2019 roku.

Na razie dajemy czas na zapoznanie się z jej zasadami. Po wyjściu drugiej edycji zasad gry każdy będzie mógł dołączyć i podbijać wymarzone ziemie 🙂

Link: http://www.gmboardgames.com/kampania/regulaminkampania.pdf

Najważniejszą częścią kampanii jest jej mapa. Zawiera ona prowincje, na których znajdują się informacje o sugerowanych wielkościach toczonych bitew. Oznacza to, że można zagrać bitwę w innym formacie np. 1500$, jeżeli tylko gracze się tak umówią. Pozwala to uczestniczyć w kampanii nawet z mniejszymi armiami. Więcej informacji znajduje się w regulaminie kampanii.

Najlepsi gracze mogą liczyć na nasze nagrody.

Poniżej link do mapy kampanii w wysokiej rozdzielczości. Plik ma około 9 MB wielkości.

http://www.gmboardgames.com/kampania/mapakampania.jpg

Aktualny stan kampanii będzie prezentowany tutaj:
http://www.gmboardgames.com/blog/?page_id=10993

In February we started a new campaign, in which every player can take part. When we will finish a translation of our rules into English, we will also translate rules for the campaign.

For now let’s tak a look at the campaign map (9 MB file):
http://www.gmboardgames.com/kampania/mapakampania.jpg

Bitwa pod Gaines Mill – film / Battle of Gaines Mill – a movie

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu z bitwy pod Gaines Mill, którą rozegraliśmy 19 stycznia w Bolter.pl, oczywiście z wykorzystaniem zasad Bogowie wojny: Robert E. Lee. 27 czerwca po południu generał Lee rozpoczyna atak swoimi przeważającymi siłami na osamotniony korpus generała Portera. Czy uda mu się rozbić wojska Unii przed nadejściem zmroku? Stawką tej bitwy jest los Richmond i całej Konfederacji.

Link:
https://youtu.be/Hwmp-uHa-SE

We invite you to watch our movie from the battle of Gaines Mill, which we played on January 19th at Bolter.pl, of course using Gods of War: Robert E. Lee wargaming rules. On the afternoon of June 27th, General Lee begins his attack with overwhelming forces on General Porter’s separated corps. Will he be able to destroy the Union forces before the night? The fate of Richmond and the entire Confederacy is at stake of this battle.

(English subtitles).

Link:
https://youtu.be/Hwmp-uHa-SE


Bitwa pod gaines mill / battle of gaines mill

26 czerwca 1862 roku. Robert E. Lee rozpoczął kampanię 7 dni bitew, która rozstrzygnie o losie Richmond i całej Konfederacji. W niesłychanie ryzykownym ruchu wysłał większą część swojej armii na północną stronę rzeki Chickahominy, odsłaniając dla Unii drogę do Richmond. Jego plan to zniszczenie odizolowanego korpusu generała Portera, który znajduje się na północ od rzeki. W tym celu planuje wspólne uderzenie z nadciągającymi z Doliny Shenandoah siłami generała Jacksona.

Tymczasem głównodowodzący armii Unii generał McClellan nie zdaje sobie sprawy ani z możliwości uderzenia na Richmond, ani z zagrożenia jakie nadchodzi z północy. Nie decyduje się na wzmocnienie Portera, ani na uderzenie na zachód.
W konsekwencji korpus Portera jest osamotniony, chociaż broni się na świetnie przygotowanych pozycjach, oddzielonych strumieniem i położonych na wzgórzach. Linia Unii ma jednak słaby punkt, a Porter nie może spodziewać się przybycia zbyt wielu posiłków… Jest 27 czerwca 1862 roku.

Czy Konfederacji uda się zgnieść korpus Portera i zmienić bieg historii? A może Porter wytrwa do wieczora i wycofa się przez niezniszczone mosty, albo przeciwnie, jego skuteczna obrona sprawi, że McClellan wyśle mu posiłki?
—————————————————————————–
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć już 19 stycznia (sobota) w Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław), gdzie w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee spróbujemy odtworzyć tę bitwę. Początek od godziny 10.00.

Wejściówka dla graczy w formie zakupów w sklepie za min. 20zł.
Jako bonus otrzymują oni standardowy napój w kawiarni 🙂
Gapie oczywiście wchodzą za GRATIS :p

LIMIT OSÓB: 6
Bardzo prosimy o zgłaszanie się jeśli jesteście pewni obecności.
Jeśli coś się stanie i nie będziecie mogli jednak przyjść dajcie znać niezwłocznie.

Gra przewidziana jest na około 10 godzin! 🙂

Serdecznie zapraszamy do udziału lub przyglądania się.

Mapa bitwy / map of a battle

June 26, 1862. Robert E. Lee began a 7 days of battles campaign that will determine the fate of Richmond and the entire Confederacy. In an extremely risky movement, he sent most of his army to the north of the Chickahominy River, revealing the way to Richmond for the Union. His plan is to destroy the isolated corps of General Porter, which is located north of the river. For this, he plans a joint strike with General Jackson’s forces approaching from the Shenandoah Valley.

Meanwhile, General McClellan, the Commander-in-Chief of the Union Army, is unaware of either the possibility of striking Richmond or the threat coming from the north. He does not decide to strengthen Porter or to hit west.
Consequently, Porter’s corps is lonely, although it defends itself on well-prepared positions, separated by a stream and located on the hills. However, the Union line has a weak point, and Porter can not expect too many reinforcements to arrive … It’s 27th of June, 1862.

Will the Confederacy succeed in crushing Porter’s corps and change the course of history? Perhaps Porter will endure until the evening and retreat through unbroken bridges, or, on the contrary, his effective defense will make McClellan send him reinforcements?
————————————————– —————————
We will try to answer these questions on January 19 (Saturday) in Bolter.pl (Podwale 6, 50-043 Wrocław, Poland), where as part of the Gods of war: Robert E. Lee game, we will try to recreate this battle.

Entry for players in the form of shopping in the store for a min. 20 zł.
As a bonus, they receive a standard drink in a cafe 🙂
Onlookers, of course, enter for FREE.

PLAYERS LIMIT: 6
Please report if you are sure of your presence.
If something happens and you will not be able to come, let me know immediately.

The game is scheduled for about 10 hours! 🙂

We cordially invite you to participate or watch.