Zjednoczone królestwo wielkiej Brytanii i Irlandii

W dodatku “Rule Britannia” zostały zawarte dwie listy armii dla Wielkiej Brytanii. Pierwsza to armia główna – zawiera ona większość jednostek, które są dostępne dla tej nacji. To hipotetyczne siły, które mogłyby zostać wystawione, gdyby Wielka Brytania włączyła się do wojny secesyjnej, lub konfliktu w Europie. Druga to armia kolonialna, która zawiera typy jednostek, które np. występowały podczas słynnej wyprawy do Abisynii w roku 1868. Na potrzeby grywalności różnice między tymi dwoma listami armii są celowo przerysowane.

Spis Treści

Zasady specjalne armii brytyjskiej

Armia zawodowa
Armia brytyjska nie była zbyt liczna, ale składała się z wielu zawodowych, dobrze wyszkolonych oddziałów. Stąd część jednostek posiada od razu cechę “weterani” lub “elita”. Jeżeli ponad połowa jednostek piechoty i kawalerii w Twojej armii stanowią jednostki posiadające ww. cechy, to armia brytyjska zaczyna bitwę z poziomem morale armii „wysokie”

Jednocześnie każda zniszczona jednostka z cechą “weterani” lub “elita” daje przeciwnikowi 2 punkty zwycięstwa zamiast 1.

Furiaci
Jednostki kawalerii z tą cechą, gdy ich dowódca nie zda rozkazu, ZAWSZE zachowują się tak, jakby ich generał miał charakter agresywny, niezależnie od jego prawdziwego charakteru

Kawaleria
Żaden rodzaj brytyjskiej kawalerii nie może się spieszać, jeśli nie posiada zasady specjalnej “dragoni”.

Postrach generałów
Nieprzyjacielski generał, który dołączył do walki przeciwko jednostce z taką cechą, ginie gdy w trakcie walki wyrzucono przynajmniej jedną „5” lub „6”.               

Gurkhowie
Regiment Gurkhów można wykupić jako jednostkę dodatkową i dołączyć do jednostki piechoty kolonialnej i West India Regiment.

Zwiększają zwartość o 1 oraz dają +1 do WB w walce na bagnety dla jednostki, do której dołączyli. Dodają też cechę “weterani”.

Cienka czerwona linia
Jednostka piechoty z tą cechą ma dodatkowe +1 do WB w walce ogniowej, gdy atakuje ją kawaleria.

Nieprzewidywalni
Jeśli w trakcie walki wyrzucono dwie lub więcej szóstek podczas testu WB, to powodują one automatyczną utratę punktu zwartości oddziału przeciwnika – dotyczy to walki ogniowej i wręcz (na podobnej zasadzie jak lekka piechota), natomiast dwie jedynki powodują automatyczną utratę punktu zwartości przez jednostkę z tą cechą. Nie kumuluje się z cechą „lekka piechota”.

Jednostki “weteranów” i “elity” tracą cechę nieprzewidywalni.

Pogarda dla ochotników
Jednostki piechoty ochotniczej (VRC) były pogardzane przez arystokratycznych oficerów.
Żaden brytyjski generał nie może dołączyć do walki jakiejkolwiek jednostki piechoty ochotniczej.

Milicja pierwszej klasy i wyborowi ochotnicy
Jednostki te, chociaż mają nieco lepsze statystyki, nie są jednak weteranami, zatem nie dysponują przerzutem kostki.

Ulepszenia dla armii

Tabela ulepszeń dla armii i generałów

UlepszenieKoszt w £
Dodatkowa karta bitewna (limit: 2)25
Sprawny sztab75
Kup awans (limit: 1)-20
Fortyfikacje polowe40
Dodatkowa amunicja15
Dodatkowi adiutanci30
Dodatkowy znacznik patrolu (limit: 1)40
Korpus pielęgniarek (limit: 1)25

Kup awans: Mało zdolny, ale zamożny oficer zapłacił spore pieniądze za swój awans… Przed losowaniem generałów wybierz jeden szczebel dowodzenia. W trakcie losowania możesz wylosować jednego generała więcej na ten szczebel. Po wylosowaniu generałów tego szczebla pokaż ich przeciwnikowi. Wybiera on jednego generała, który nie weźmie udziału w bitwie. Nie można w ten sposób odrzucić Księcia Cambridge”. Maksymalnie jedno takie ulepszenie na całą armię.


Korpus pielęgniarek:
Florence Nightingale zasłynęła podczas wojny krymskiej opieką nad rannymi, a niedługo później założyła pierwszą, profesjonalną szkołę pielęgniarek.

Na każde pełne 4 zniszczone jednostki armii brytyjskiej, dowodzący nią gracz może wybrać, za którą ze zniszczonych jednostek przeciwnik nie dostanie punktów zwycięstwa (tj. liczonych za 2 lub za 1 punkt zwycięstwa).

Przykład: Brytyjczycy stracili 7 jednostek, z czego 2 były weteranami. Gracz brytyjski wybiera zatem jedną z jednostek weteranów, za którą przeciwnik nie dostanie punktów zwycięstwa. Zatem zamiast 9 punktów, dostanie tylko 7.

Maksymalnie jedno takie ulepszenie na całą armię.

Opis pozostałych ulepszeń wymienionych w tabeli znajduje się w podręczniku głównym.

Jednostki kolonialne / Colonial units

Organizacja armii brytyjskiej – zasady ogólne

Generałowie
Każdy korpus i dywizja musi mieć swojego generała, a armia wodza naczelnego. Generałowie kosztują 20 £ . Wódz naczelny jest darmowy.

Jednostki brytyjskie
Niektóre zasady kart lub znajdujące się na listach armii mogą odnosić się jedynie do jednostek brytyjskich. Zaliczamy do nich: piechotę liniową, Naval Brigade, piechotę ochotniczą (Volunteer Rifle Corps), Highland Brigade, Rifle Brigade, wszystkie jednostki piechoty gwardii (Coldstream Guards, Scots Guard, Grenadier Guards), artylerii, a także każdą kawalerię oprócz kawalerii kolonialnej.

Artyleria
Limity dotyczące wystawiania artylerii są opisane w podręczniku głównym.

Artylerię konną można wystawić zarówno w artylerii korpuśnej, jak i w rezerwie artylerii armii.

Jednostki artylerii korpuśnej należy przed bitwą przydzielić do określonych dywizji (jak artylerię dywizyjną u Konfederatów). Nie posiadają one osobnego generała dla artylerii.


Kawaleria na polu bitwy

W zależności od listy armii, Brytyjczycy mogą wystawić kawalerię albo jako samodzielną dywizję kawalerii albo jako dywizję kawalerii korpuśnej (druga opcja jest dostępna tylko dla armii głównej). Gracz musi wystawić wszystkie dywizje kawalerii w ten sam sposób, wybierając jednocześnie dla wszystkich tylko jedną taktykę kawalerii.

Przykład: Armia brytyjska liczy 3 korpusy, każdy z dywizją kawalerii. Gracz może wystawić wszystkie 3 dywizje jako samodzielne dywizje kawalerii albo wszystkie jako część korpusów. Nie może wystawić ich w różny sposób. Gracz wybierze 1 taktykę kawalerii, która będzie dotyczyła całej jego kawalerii.


Jednostki specjalne

Niektóre jednostki specjalne armii brytyjskiej, np. West India Regiment, mogą występować w większej liczbie niż 1. Limit jest określony na liście armii. Jeśli nie ma takiej informacji to znaczy, że wynosi on 1. Jest to wyjątek od zasady wystawiania jednostek specjalnych, opisanej w podręczniku głównym.

Inne
Armia Zjednoczonego Królestwa nie posiada limitów ilości jednostek gwardyjskich, czy weteranów, które może wystawić na polu bitwy. Jest to związane z tym, że była ona armią zawodową, a nie ochotniczą, czy z poboru, stąd znaczne nasycenie dobrze wyszkolonymi oddziałami.

Organizacja armii głównej

Generałowie
Generał artylerii rezerwowej armii jest darmowy, pozostali generałowie kosztują zgodnie z zasadami podręcznika głównego.

Piechota
W skład dywizji piechoty mogą wchodzić: brytyjska piechota liniowa, milicja kanadyjska, piechota ochotnicza, jednostki specjalne (bez West India Regiment) oraz dołączona artyleria

 • Brytyjska piechota liniowa
  Musi stanowić minimum 1/3 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę).
  Przykład: Armia liczy 10 podstawek piechoty. 1/3 z 10 to 3,33, a zaokrąglając wynik do góry to 4. Zatem spośród 10 podstawek piechoty, minimum 4 muszą stanowić jednostki brytyjskiej piechoty liniowej.

 • Milicja kanadyjska
  Milicja pierwszej klasy może stanowić maksymalnie połowę (zaokrąglając w dół) wystawionych jednostek milicji (ale minimum zawsze 1).
  Przykład: Armia liczy 1 jednostkę milicji – może być ona milicją pierwszej klasy, gdyż zawsze mamy prawo wystawić 1 taką milicję. Jeśli armia liczyłaby 3 jednostki milicji, to możemy mieć 1 taką jednostkę, jeśli 4 – to 2 itd.

Kawaleria
W skład dywizji kawalerii mogą wchodzić jej następujące rodzaje: yeomanry, huzarzy, lansjerzy, dragoni, kawaleria gwardii, jednostki specjalne oraz dołączona artyleria.

Kawaleria może stanowić maksymalnie 25% liczby kupionych podstawek piechoty i kawalerii, zaokrąglając w dół.

Dywizja kawalerii może zostać wystawiona jako:

 1. Korpuśna dywizja kawalerii. Jedyna dostępna wtedy taktyka kawalerii to “kawaleria pola bitwy”.
 2. Samodzielna dywizja jazdy, traktowana jako osobny korpus. Może korzystać jedynie z taktyki “osłona armii” lub “ruch oskrzydlający”.

Dywizji kawalerii w armii musi być mniej niż dywizji piechoty.

Gwardia
Piechota gwardii (Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards) może zostać wystawiona tylko w jednej dywizji. W tej dywizji nie może być żadnych innych jednostek.

Kawaleria gwardii (1st Lifeguards, 2nd Lifeguards, Royal Horse Guards) może być wystawiona tylko w jednej dywizji. Dywizja ta MOŻE zawierać inne jednostki jazdy (jeśli nie przekroczyła limitu 3 jednostek na dywizję). Dywizja kawalerii zawierająca kawalerię gwardii nie może działać jako samodzielna dywizja kawalerii.

Jeśli wystawiasz jednocześnie piechotę gwardii i kawalerię gwardii to muszą występować one razem w jednym korpusie.

Artyleria
Za każde 3 jednostki brytyjskiej piechoty liniowej lub piechoty z listy jednostek specjalnych (Rifle Brigade, Highland Brigade, gwardia) w rozpisce, Brytyjczycy otrzymują dwie darmowe baterie armat Armstronga (DDO gwintowana). Są one wystawiane na jednej lub dwóch osobnych podstawkach (do wyboru gracza). Można ją przydzielić zarówno do artylerii korpusu (jeżeli gracz kupi generała), jak i artylerii rezerwy armii. Wlicza się ona do limitu ilości podstawek w artylerii rezerwowej armii, jak i artylerii korpusu.

W skład artylerii rezerwowej armii wchodzi 1-5 podstawek artylerii (1-3 baterie na podstawce).

Każdy brytyjski korpus może posiadać 0-2 podstawki artylerii (1-3 baterie na podstawce).

W brytyjskiej armii głównej nie można wystawiać morskiej artylerii gwintowanej, Hale rockets i krótkodystansowej artylerii gwintowanej. Nie można wykupić słoni.

Podział na korpusy i dywizje

Armia może liczyć nieograniczoną liczbę korpusów, w tym:

0 – 1 Artyleria Rezerwowa Armii.
W jej skład wchodzi 1 do 5 podstawek artylerii, po 1 – 3 baterie w każdej.

1 + Korpus.
W skład korpusu wchodzą:
2 dywizje piechoty (od 2 do 4 brygad w każdej).
0 – 1 dywizja jazdy (od 1 do 3 brygad).
0 – 1 artyleria korpusu (1 – 2 podstawki artylerii, po 1 – 3 baterie w każdej).

0 – 1 Samodzielna Dywizja Jazdy (od 1 do 3 brygad).
Należy pamiętać, że całą jazdę możemy wystawić  albo jako dywizję jazdy w korpusie, albo jako samodzielną dywizję jazdy.

Lista terenów brytyjskiej armii głównej – Kanada

Typ terenuIlość elementów
Wzgórze2
Teren trudny 4
Las7
Teren zabudowany2

Uwaga: Można wystawić maksymalnie 3 drogi.

Piechota kolonialna / Colonial infantry

Organizacja i zasady specjalne armii kolonialnej

Upokorzyć wroga
Brytyjskie ekspedycje kolonialne miały często na celu ukaranie wrogów królowej Wiktorii, wymuszenie posłuszeństwa, czy korzystnych rozwiązań ekonomicznych, a nie podbój całego kraju. Niejednokrotnie wyprawy prowadzono w bardzo odległym i trudnym terenie, jak w Abisynii, gdzie maszerowano 600 kilometrów przez góry, aby dotrzeć do fortecy Magdala.

Jeśli bitwa zakończy się zwycięstwem armii z tą cechą, to Brytyjczycy otrzymują dodatkowe 5 punktów zwycięstwa. Jeśli armia z tą cechą przegra – przeciwnik zwiększa liczbę swoich punktów zwycięstwa o 5. Jeśli bitwę toczą dwie armie z tą cechą, to ta zasada nie działa.

Przykład: Brytyjska armia kolonialna wygrała bitwę 15 do 7. Gracz brytyjski dodaje sobie 5 punktów zwycięstwa za cechę “upokorzyć wroga”. Zatem Brytyjczycy zwyciężyli ostatecznie 20 do 7. Wróg został ukarany. Jeśli Brytyjczycy przegrają tę bitwę – na przykład – 11 do 9, to przeciwnik dostanie 5 punktów zwycięstwa więcej, czyli 11+5=16.

Piechota
W skład dywizji piechoty mogą wchodzić jedynie: piechota kolonialna, brytyjska piechota liniowa, Naval Brigade, piechota ochotnicza, jednostki specjalne (bez gwardii) oraz dołączona artyleria

 • Piechota kolonialna

Piechota kolonialna musi stanowić minimum 1/3 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę).

Przykład: Armia liczy 10 podstawek piechoty. 1/3 z 10 to 3.33, a zaokrąglając wynik do góry, to 4. Zatem spośród 10 podstawek piechoty, minimum 4 muszą stanowić jednostki piechoty kolonialnej.

Za każde 3 jednostki piechoty kolonialnej w rozpisce, Brytyjczycy otrzymują jedną darmową jednostkę regularnej kawalerii kolonialnej (wzmocniona liczebność). Jednostki tej nie można ulepszać.

 • Brytyjska piechota liniowa

Brytyjska piechota liniowa nie może stanowić więcej niż 1/2 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę).

 • Naval Brigade

Naval Brigades stanowiły załogi okrętów, ćwiczone do walki na lądzie. Bardzo często dołączano je do ekspedycji lądowych, wzmacniając ilość żołnierzy w armii. Funkcję lekkiej piechoty pełniły w nich jednostki Royal Marines.

Naval Brigades nie mogą stanowić więcej niż 1/2 jednostek piechoty w całej armii (zaokrąglając w górę). Za każde 3 Naval Brigades w rozpisce, gracz otrzymuje dodatkową Naval Brigade (zwykłą – nie można jej ulepszać). Dodatkowe jednostki należy przydzielić do już istniejących, dowolnych dywizji. Nie liczą się one do powyższego limitu Naval Brigades w armii.

Kawaleria

W skład dywizji kawalerii mogą wchodzić jej następujące rodzaje: kawaleria kolonialna, huzarzy, lansjerzy, dragoni, jednostki specjalne (bez gwardii) oraz dołączona artyleria.

Kawaleria może stanowić maksymalnie 1/3 liczby kupionych podstawek piechoty i kawalerii, zaokrąglając w dół. Minimum połowę jednostek kawalerii (zaokrąglając w górę) musi stanowić kawaleria kolonialna.

Dywizje kawalerii można wystawić tylko jako samodzielne dywizje jazdy, traktowane jako osobne korpusy. Mogą korzystać z taktyki “osłona armii” lub “ruch oskrzydlający” (jedna taktyka dla całej kawalerii w armii). Wszystkich dywizji kawalerii w armii musi być mniej niż dywizji piechoty.

Artyleria
W skład artylerii rezerwowej armii wchodzi 1-5 podstawek artylerii (1-3 baterie na podstawce). Można wystawić w niej tylko morską artylerię gwintowaną oraz Hale rockets. Pozostałe rodzaje artylerii można wystawić tylko w korpusach piechoty i dywizjach kawalerii. Aby wystawić morską artylerię gwintowaną i Hale rockets, w armii muszą występować minimum 2 Naval Brigades.

Każdy brytyjski korpus może posiadać 0-2 jednostki artylerii (1-3 baterie na podstawce).

Gwardia
Nie można wystawiać żadnych jednostek gwardii.

Podział na korpusy i dywizje

Armia może liczyć nieograniczoną liczbę korpusów, w tym:

0 – 1 Artyleria Rezerwowa Armii.
W jej skład wchodzi 1 do 3 podstawek artylerii, po 1 – 3 baterie w każdej.

1 + Korpus.
W skład korpusu wchodzą:
2 dywizje piechoty (od 2 do 4 brygad w każdej).
0 – 1 artyleria korpusu (1 – 2 podstawki artylerii, po 1 – 3 baterie w każdej).

0 – 2 Samodzielna Dywizja Jazdy (od 1 do 3 brygad).

Lista terenów brytyjskiej armii kolonialnej – pogranicze indyjsko-afgańskie

Typ terenuIlość elementów
Wzgórze5
Teren trudny 5
Las2
Teren zabudowany3
Szkoci / Highlanders

Taktyki kawalerii

Kawaleria pola bitwy
Taktyka “kawaleria pola bitwy” jest dostępna tylko dla armii głównej i tylko w przypadku jeśli gracz wystawi dywizję kawalerii jako część korpusu (nie jako samodzielną dywizję kawalerii).
Gracz dostaje jeden dodatkowy, pusty znacznik patrolu, który może rozstawić w swojej strefie rozstawienia.

Po wybraniu tej taktyki gracz umieszcza w dowolnym miejscu, ale nie dalej niż 12 cali od krawędzi stołu przeciwnika, dodatkowy punkt strategiczny. Nie wlicza się on w jakikolwiek sposób do liczenia punktów, morale armii, czy innych efektów związanych z punktami strategicznymi.
Punkt ten na początku gry kontrolowany jest przez przeciwnika i może zostać zajęty jedynie przez jednostki kawalerii gracza, który wybrał tę taktykę lub przez jednostki przeciwnika. Na koniec bitwy za każdą taką jednostkę gracz otrzyma 2 punkty zwycięstwa. Gracz otrzymuje punkty tylko za te jednostki kawalerii, które w trakcie bitwy zajęły ten punkt strategiczny (zgodnie z zasadami zajmowania punktów z podręcznika) i na koniec bitwy jest on kontrolowany przez gracza. Jeżeli podczas gry gracz kilkukrotnie zajmie ten punkt (w wyniku przeciwdziałań przeciwnika), to gracz otrzymuje ww. punkty zwycięstwa biorąc pod uwagę ostatni raz, jaki udało mu się ów punkt strategiczny zająć.

Osłona armii
Ta taktyka jest dostępna dla dowolnej listy armii Brytyjczyków i tylko wtedy, jeśli kawaleria zostanie wystawiona w samodzielnych dywizjach kawalerii.

Kawaleria wchodzi do bitwy jako bezpośrednia osłona oraz „oczy i uszy” armii.

Gracz może wystawić znacznik patrolu z kawalerią w dowolnym miejscu na własnej połowie stołu oraz we własnej strefie rozstawienia. Jeśli stół ma 48 cali głębokości, to znacznik patrolu z jazdą może być ustawiony w dowolnym miejscu do 24 cali od własnej krawędzi stołu. Można w ten sposób rozstawić każdy znacznik patrolu z kawalerią. Za każdy znacznik patrolu z kawalerią rozstawiony w ten sposób, gracz może tak samo wystawić jeszcze jeden zwykły znacznik patrolu.

Jednostka kawalerii, której znacznik został wystawiony zgodnie z taktyką „osłona armii” może zignorować pierwszą utratę zwartości, którą poniesie w wyniku reakcji „odwrót”, jaką zadeklaruje na atak (kolejne są rozgrywane normalnie).

Ruch oskrzydlający
Ta taktyka jest dostępna dla dowolnej listy armii Brytyjczyków i tylko wtedy, jeśli kawaleria zostanie wystawiona w samodzielnych dywizjach kawalerii.

Kawaleria została wysłana do działania na skrzydle nieprzyjacielskiej armii.

Znacznik patrolu kawalerii możemy wystawić 6 cali od dowolnej (tej samej dla wszystkich jednostek kawalerii), bocznej krawędzi stołu, poza strefą rozstawienia przeciwnika. Za każdy znacznik patrolu z kawalerią rozstawiony w ten sposób gracz może tak samo wystawić jeszcze jeden zwykły znacznik patrolu.

Jeśli przeciwnik jako taktykę kawalerii wybrał „osłona armii”, to ma prawo wybrać na którym skrzydle będziemy wystawiać nasze znaczniki patroli – udało mu się częściowo zablokować nasz ruch. Jeśli również wybrał „ruch oskrzydlający”, to obaj gracze będą wystawiali swoje znaczniki patroli kawalerii na przeciwległych krawędziach stołu. Wyboru krawędzi dokonuje gracz z inicjatywą.

Statystyki jednostek

Zbierając armie należy też pamiętać o zasadzie WYSIWIG.

WYSIWYG (What You See Is What You Get) oznacza, iż modele, które posiadamy, odwzorowują jednostki wchodzące w skład naszej armii. Co prawda figurki w skali 6 mm są na tyle małe, że detale wyposażenia poszczególnego żołnierza nie są istotne, ale całe modele powinny być używane jako formacja, którą przedstawiają. Oznacza to, że francuscy kirasjerzy nie powinni być używani jako kawaleria Konfederacji, armaty Napoleona jako morskie armaty Armstronga, a brytyjska Rifle Brigade, jako unijna milicja. Jeżeli oddziały w rozpisce mają jednostki dodatkowe, to również one powinny być przedstawione za pomocą odpowiednich modeli.

Istnieją dwa wyjątki od tej zasady:

1. Dopóki dany rodzaj formacji nie znajduje się w ofercie GM Boardgames, możliwe jest używanie tzw. proxów – czyli jednostek zastępczych. W tej sytuacji huzarzy mogą zostać wystawieni jako np. jednostka lansjerów – do czasu, aż jednostki lansjerów nie staną się dostępne do kupienia.

2. Jeśli pomiędzy dwiema danymi formacjami nie było wielkich różnic mundurowych, a jedna z nich nie jest dostępna w sprzedaży, to można danych modeli użyć jako jednego z tych dwóch oddziałów. Na przykład piechota konfederacji może też być konfederacką milicją, ale już piechota brytyjska nie może odgrywać milicji kanadyjskiej (gdyż obydwa zestawy brytyjskich formacji są dostępne).

INFORMACJE DODATKOWE (m.in. o niedostępnych aktualnie jednostkach)

Podstawki 1.5x6cm w armii brytyjskiej – czy i do czego używać?
Dodatkowe oddziały: Artist Rifles a także: Gurkhowie, Szkoci, Royal Marines, piechota lekka dla piechoty kolonialnej. Żadna z tych formacji nie ma jeszcze dedykowanych modeli. Artist Rifles to najbardziej znany oddział VRC – do ich przedstawienia należy użyć figurek z zestawu Rifle Brigades.

Czy używanie Rifle Brigades jako VRC jest koszerne?
Dla przedstawienia VRC rekomendujemy używanie zestawu Rifle Brigade. Modele zestawu Rifle Brigades prezentują żołnierzy z oporządzeniem regularnej piechoty brytyjskiej w pozach strzeleckich. VRC – jednostki ochotnicze – różniły się szczegółami oporządzenia, tj, miały 1 pas na piersi, zamiast dwóch na krzyż – a także inne oporządzenie przy pasie na biodrach. Docelowo wydawnictwo ma w planach wypuszczenie oddzielnych modeli dla tej formacji, ale jest to przyszłość odległa, ze względu na bardziej palące potrzeby obecnie.

Co z Royal Marines?
Do przedstawienia Royal Marines należy pomalować figurki Rifle Brigade lub piechoty liniowej w jej standardowych barwach (w skali 6mm różnice umundurowania pomiędzy tymi formacjami nie będą widoczne) w pozach strzeleckich i umieścić na podstawce 1.5x6cm – tak jak znaczniki lekkiej piechoty (o ile ktoś nie woli umieścić ich od razu na podstawce Naval Brigade).

Jak wystawiać West India Regiment?
Ta formacja ma już swoje dedykowane modele – są to drukowane zestawy żuawów. Należy wybrać z pośród nich modele z turbanami na głowie. Ich malowanie można zobaczyć np. tutaj:

Become the most famous commander in history!