Errata/faq

Errare humanum est (błądzić jest rzeczą ludzką)
– Seneka

Tworząc gry bitewne, w których występuje ogromna liczba zmiennych, nie uniknie się błędów. Można tylko starać się, aby było ich jak najmniej. Stąd też na tej stronie zgromadzone zostaną wszystkie zapisy, poprawiające zasady zawarte w podręczniku i księgach armii do BW: Lee.

Rule Britannia

Upokorzyć wroga – zapis “Po wystawieniu wszystkich terenów, przeciwnik może przestawić jeden wybrany punkt strategiczny na dowolne miejsce na własnej połowie stołu” zostaje usunięty.
Oznacza to, iż przeciwnik nie będzie przestawiał punktu strategicznego dla gracza brytyjskiego. Pozostałe zapisy zasady “Upokorzyć wroga” pozostają ważne.

Taktyka kawalerii “ruch oskrzydlający”. Prawidłowe ustawienie znaczników patroli brzmi następująco:
Znacznik patrolu kawalerii możemy wystawić 6 cali od dowolnej (tej samej dla wszystkich jednostek kawalerii), bocznej krawędzi stołu, poza strefą rozstawienia przeciwnika.

Gods of war series