Errata/faq

Errare humanum est (błądzić jest rzeczą ludzką)
– Seneka

Tworząc gry bitewne, w których występuje ogromna liczba zmiennych, nie uniknie się błędów. Można tylko starać się, aby było ich jak najmniej. Stąd też na tej stronie zgromadzone zostaną wszystkie zapisy, poprawiające zasady zawarte w podręczniku i księgach armii do BW: Lee.

Rule Britannia

Upokorzyć wroga – zapis “Po wystawieniu wszystkich terenów, przeciwnik może przestawić jeden wybrany punkt strategiczny na dowolne miejsce na własnej połowie stołu” zostaje usunięty.
Oznacza to, iż przeciwnik nie będzie przestawiał punktu strategicznego dla gracza brytyjskiego. Pozostałe zapisy zasady “Upokorzyć wroga” pozostają ważne.

Gods of war series