Wesołych świąt! / merry christmas!

[PL] Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ekipa GM Boardgames przesyła najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości – abyście byli kochani i potrafili kochać – oraz abyście spotykali samych dobrych ludzi dookoła.

[ENG] On the occasion of Christmas, GM Boardgames team sends the best wishes for health, love – that you would be loved and be able to love – and that you would meet all the good people around.