Archiwum kategorii: Bolter.pl

Nowe zestawy w skali 6 mm już dostępne! / New 6 mm ACW sets available!

This text is bilingual, English version is below Polish one. Photos are in both versions.

[PL]

Po długich przygotowaniach możemy wreszcie ogłosić, iż od poniedziałku dostępne będą długo oczekiwane zestawy do wojny secesyjnej w skali 6 mm. Zestawy są już dostępne w przedsprzedaży! Oprócz zestawów zaczynamy również współpracę z Risande Artworks Studio, której pierwszym owocem są wspaniałe znaczniki rozkazów. W najbliższym czasie planujemy kolejne akcesoria, które sprawią, że Bogowie wojny: Lee będzie grą jeszcze ładniejszą i przyjemniejszą.

Zestawy będą dostępne u naszego wyłącznego dystrybutora – w sklepie Bolter:

LINK

Zestaw znaczników rozkazów. Zawiera jedną podstawkę oraz 18 znaczników rozkazów (po 6 każdego rozkazu). Zestaw do samodzielnego sklejenia. Znaczniki są wycinane laserowo. Są zrobione z HDF. Z jednej strony jest napis Gods of War: Lee, z drugiej grafika i tekst rozkazu. Znaczniki występują w dwóch wersjach, polskiej i angielskiej (dotyczy to nazw rozkazów). Na ściance podstawki pod znaczniki zostało wygrawerowane logo systemu.

Instrukcja sklejania na zdjęciach. Pozostałe informacje na opakowaniu.

Zestawy patroli (znaczniki ukrytych jednostek) dla Unii i Konfederacji. Zestaw zawiera 16 figurek (8 sztandarowych i 8 oficerów – figurki są mixem z zestawu generałów i oficerów i sztandarowych kawalerii), 8 okrągłych podstawek i specjalne sztandary dla patroli (12 różnych numerów dla nich). Od teraz nie potrzeba więcej stosować papierowych znaczników – pole bitwy może wyglądać fantastycznie już od samego początku starcia.

Spieszona kawaleria Unii i Konfederacji. Każdy generał, dowodzący armią Konfederacji lub Unii wie, że spieszanie kawalerii to podstawa. Od teraz Wasze jednostki jazdy mogą wreszcie walczyć jak prawdziwa lekka piechota!
Figurki są dostępne w małym i dużym zestawie. Mały zestaw zawiera oficera, chorążego, trębacza, koniowodnego, 6 szeregowców i 4 konie. Duży zestaw ma 4 razy tyle figurek. Można z nich zrobić fantastyczne dioramy!

Wreszcie ostatni zestaw – tym razem tereny, które upiększą pole bitwy. Dzięki współpracy z Robertem Kozłowskim przedstawiamy piękny Most Burnside’a. Jest to model autentycznego mostu, który odegrał wielką rolę w trakcie bitwy pod Antietam. Idealny do przekraczania rzeki, o ile na drugim brzegu nie czeka silna dywizja wroga 😉

Wszystkie zestawy są już dostępne w przedsprzedaży w Bolterze. Będą dostępne od poniedziałku.

LINK

Nasz dystrybutor:

15780908_1205771919538044_6174709657802477263_n

 

A już niedługo kolejne ciekawe zapowiedzi. Śledźcie naszego bloga i FB 🙂

[EN]

After long preparations, we can finally announce that, from Monday, the long-awaited 6-mm Civil War sets will finally be available. Sets are now available in presale! In addition to the sets, we also start working with Risande Artworks Studio. The first fruits of this cooperation are order markers. In the near future, we are planning further accessories that will make the Gods of war: Lee will be even nicer and more enjoyable.

Sets will be available at our general distributor – in the Bolter shop:

LINK

A set of order markers. It contains one stand and 18 order markers (6 for each order). You have to glue set for yourself. The markers are laser-cut. They are made of HDF. On the one side, there is an inscription Gods of War: Lee, on the other, the graphics and the text of the order. Markers come in two versions, Polish and English (this applies to command names). The system logo is engraved on the wall of the tag base.

Instructions for gluing on photos. Other information on the packaging.

Sets of patrols (hidden unit markers) for the Union and the Confederacy. The set contains 16 figures (8 flag sergeants and 8 officers – figures are a mix of a set of generals and cavalry officers and flag sergeants), 8 round bases and special banners for patrols (12 different numbers for them). From now on, you do not need to use paper markers anymore – the battlefield may look fantastic from the very beginning of the battle.

Dismounted cavalry of the Union and the Confederacy. Any general who commands an army of the Confederacy or the Union knows that dismounting cavalry is essential part of Civil War tactics. From now on your cavalry units can finally fight like a real light infantry!
Figures are available in a small and large set. The small set includes an officer, a flag sergeants, a trumpeter, a horse holder, 6 privates and 4 horses. A large set has 4 times as many figures. You can make fantastic dioramas out of them!

Finally, the last set – this time terrain that will beautify the battlefield. Thanks to cooperation with Robert Kozlowski, we present the beautiful Burnside’s Bridge. It is a model of an authentic bridge that played a great role during the Battle of Antietam. Ideal for crossing the river, unless a strong enemy division is waiting on the other bank;)

All sets are now available in pre-sale in the Bolter shop. They will be available from Monday.

LINK

Our distributor:

15780908_1205771919538044_6174709657802477263_n

 

2 bitwa pod Manassas / Second Battle of Manassass

[PL] Już 4 sierpnia, w sobotę, w sklepie Bolter.pl przy ul. Podwale 6 we Wrocławiu, rozegramy kolejną bitwę historyczną w ramach systemu Bogowie wojny: Robert E. Lee. W drugiej bitwie pod Manassas na przeciwko siebie stanie Armia Północnej Wirginii, dowodzona przez generała Lee i Armia Wirginii, dowodzona przez generała Pope’a. Zaczynamy o godzinie 10.00. Zapraszamy!

Wprowadzenie historyczne:

Po zakończeniu kampanii na półwyspie, generał Lee postanowił skierować swoje siły na północ przeciwko siłom dowodzonym przez generała Johna Pope’a. Pope, opromieniony słabą zdobywcy Wyspy nr 10 na Mississippi, objął dowodzenie rozproszonymi siłami Unii w północnej części Wirginii, przekształconymi w Armię Wirginii. Lee planował zostawił tylko niewielką osłonę pod Richmond i rozbić armię Pope’a, zanim połączy się z siłami Armii Potomaku, dowodzonej przez gen. McClellana. Armia Potomaku przemieszczała się statkami w Półwyspu Wirginia w okolice Waszyngtonu, skąd marszem miała połączyć się w wojskami Pope’a. Po serii manewrów, błędów i niesamowitych okazji, korpus gen. Jacksona zajął pozycje obronne w pobliżu dawnego pola bitwy pod Bull Run. 28 doszło do starcia pod Brawner’s Farm. Dzień później rozpoczęła się Druga bitwa pod Manassas. Generał Pope zignorował ostrzeżenia o nadchodzącym ze skrzydła korpusie Longstreet’a i rzucił większość swoich sił na Jacksona. Pierwszego dnia prawie uzyskał przełamanie, ale Jacksonowi ostatecznie udało się utrzymać. Drugiego dnia Pope ponowił ataki – skierował je jednak prosto między dwa konfederackie korpusy. Atakujące wojska Unii zostały rozbite i wtedy Konfederaci przeprowadzili potężny kontratak siłami całego korpusu Longstreeta, który kompletnie zwinął skrzydło armii Pope’a i doprowadził ją do klęski. Armia Wirginii wycofała się pod osłonę fortyfikacji Waszyngtonu. Pope został pozbawiony dowódca, a jego armia została połączona z Armią Potomaku. Generał Lee odniósł jedno z największych zwycięstw w całej swojej karierze. Zwycięstwo pozwoliło mu przeprowadzić pierwszą inwazję na Północ, która zakończyła się bitwą pod Antietam.

[EN] On Sunday, August the 4th, in the Bolter.pl store at Podwale 6 street in Wrocław, we will play another historical battle according to the Gods of War: Robert E. Lee rules. In The Second Battle of Manassas, the Army of Northern Wirginia, commanded by General Lee and the Army of Virginia, commanded by General Pope, will face each other. We start at 10.00. Welcome!

Historical introduction:

After finishing the peninsula campaign, General Lee decided to turn his forces north against forces commanded by General John Pope. Pope, the conqueror of Mississippi Island No. 10, took command of the dispersed Union forces in northern Virginia, transformed into the Army of Virginia. Lee planned to leave only a small covering force at Richmond and break up Pope’s army before it could join it’s forces with the Army of the Potomac, commanded by General McClellan. The Army of the Potomac was moving by ships from the Virginia Peninsula to the vicinity of Washington, from where it was supposed to march and join the forces of Pope. After a series of maneuvers, mistakes and amazing opportunities, General Jackson’s corps took defensive positions near the former battlefield of the Bull Run. On August the 28th there was a clash at Brawner’s Farm. A day later the Second Battle of Manassas began. General Pope ignored the warnings about the Longstreet Corps coming from the flank and threw most of his forces at Jackson. On the first day he almost break through, but Jackson finally managed to repel all attacks. On the second day, Pope repeated the attacks – but he directed them straight between the two confederate corps. The attacking Union forces were destroyed and then the Confederates carried out a powerful counterattack with the forces of the entire Longstreet corps, which completely collapsed the wing of Pope’s army and led it to defeat. The Army of Virginia withdrew under the cover of Washington’s fortifications. Pope was deprived of the command, and his army was joined with the Army of the Potomac. General Lee has had one of the greatest victories in his entire career. The victory allowed him to start the first invasion of the North, which ended with the battle of Antietam.

Joy of Six – relacja / Joy of Six report

[PL]

This text is bilingual. The English language version is under the Polish version.

15 lipca 2018 roku jako GM Boardgames mieliśmy okazję pojechać na konwent Joy of Six do Sheffield w Wielkiej Brytanii. Konwent jest organizowany od 2014 roku przez Baccus i Wargames Emporium i poświęcony tylko i wyłącznie figurkom i grom w skali 6 mm.

Konwent odbywał się w samym centrum Sheffield, w Hallam University. Budynki uniwersytetu są położone zaledwie 5 minut od głównej stacji kolejowej. Dookoła jest bardzo dużo przystanków komunikacji miejskiej, więc można też wygodnie dojechać do innych części miasta i np. zobaczyć wielką halę do gry w hokeja.

Konwent odbywał się w głównym budynku Uniwersytetu, na jego 6 piętrze. Zajmował dwie ogromne sale oraz łącznik między nimi. Co ważne, przed samo wejście można wjechać samochodami, co ułatwia wypakowywanie akcesoriów do pokazów. W jednej z sal znajduje się uniwersytecka restauracja, gdzie można bardzo tanio zjeść albo napić się kawy i innych napojów.

Po przybyciu na miejsce organizatorzy bardzo szybko i sprawnie pokazali nam nasze miejsce: stoisko i stół do pokazów. W naszym sąsiedztwie znajdowały sie dwa bardzo fajne sklepy oraz pokazowa bitwa pod Horką (hipotetyczne starcie z 1708 roku między Szwedami i Rosjanami. Pozdrawiamy ekipę Per Broden & Wyre Forest Gamers).

Uradowało nas bardzo duże zainteresowanie naszymi figurkami i akcesoriami, bardzo dużo osób pytało też o przepisy gry. Mieliśmy okazję zaprezentować je i opowiedzieć o podstawowych zasadach.

Przez konwent przewinęło się bardzo dużo osób, które miały okazję oglądać wiele gier pokazowych i zawitać do wielu sklepów. Gry dotyczyły różnych epok i okresów, od starożytności, po XX wiek. Ich cechą charakterystyczną było pokazanie najważniejszej zalety skali 6 mm – OGROMNYCH BITEW! Niektóre stoły miały kilka metrów szerokości. Stały na nich setki podstawek i tysiące figurek. Cieszymy się bardzo, że skala 6 mm coraz lepiej się rozwija i liczmy, że podobnie będzie w Polsce.

Żeby się dłużej nie rozpisywać, niechaj przemówią zdjęcia.

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom konwentu: Baccus i Wargames Emporium. Zostaliśmy niezwykle serdecznie przyjęci. Atmosfera podczas konwentu była znakomita, organizacja również stała na bardzo wysokim poziomie. Wszystko było bardzo dobrze oznaczone i opisane. Bardzo się cieszymy, że udało nam się poznać i porozmawiać z tyloma osobami, które znaliśmy tylko z Internetu (serdeczne pozdrowienia dla Daniela Hodgsona i Petera Bradforda). Z całą pewnością chcemy przyjechać na Joy of Six 2019. Zatem, do zobaczenia za rok!

Strona konwentu: http://www.thejoyof6.co.uk/

Strona GM Boardgames: http://www.gmboardgames.com/

Strona naszego wyłącznego dystrybutora, Bolter.pl: BOLTER.PL

[EN]

Photos from the convention above (between Polish text).

On July 15, 2018, as GM Boardgames, we had the opportunity to go to the Joy of Six convention in Sheffield, UK. The Convention has been organized since 2014 by Baccus and Wargames Emporium and is devoted only to figures and games on a 6 mm scale.

The convention was held in the very center of Sheffield, at Hallam University. The university buildings are located just 5 minutes from the train station. There are many public transport stops around, so you can easily get to other parts of the city and, for example, see a great hockey arena.

The convention was held in the main building of the University, on its 6th floor. It was situated in two huge rooms and a link between them. What is important, you can drive cars in front of the entrance, which makes it easier to unpack accessories for presentation games. In one of the rooms there is a university restaurant, where you can eat very cheap or have a coffee and other drinks.

After arriving at the venue, the organizers showed us our place (fantastic organisation!): a stand and a table for demo game. Neas us there were two very cool shops and a giant table with the Battle of Horka (a hypothetical clash in 1708 between Swedes and Russians during The Great Northern War – cordial greetings to the Per Broden & Wyre Forest Gamers team).

We were very pleased with the great interest in our figurines and accessories. A lot of people also asked about the rules of our game Gods of War: Robert E. Lee. We had the opportunity to present them and talk about the basic rules.

A lot of people have passed through the convention. They had the opportunity to watch many demonstration games and visit many shops. The games concerned various periods, from antiquity to the 20th century. Their feature was to show the most important advantage of the 6 mm scale – HUGE BATTLES! Some tables were several meters wide. Hundreds of stands and thousands of miniatures stood on them. We are very happy that the 6 mm scale is developing better and better and we hope that it will be similar in Poland.

At the end, we would like to thank the organizers of the convention: Baccus and Wargames Emporium. We were very warmly welcomed. The atmosphere during the convention was excellent, the organization was also at a very high level. Everything was very well marked and described. We are very happy that we were able to meet and talk to so many people that we knew only from the Internet (greetings to Daniel Hodgson and Peter Bradford). We definitely want to come to Joy of Six 2019. So, see you next year!

Joy of Six wepage: http://www.thejoyof6.co.uk/

Our webpage: http://www.gmboardgames.com/en/

Our general distributor: BOLTER