Archiwa tagu: GM Boardgames

CSS Stonewall/Kotetsu

CSS Stonewall był ostatnim okrętem pancernym konfederackiej marynarki wojennej. Wybudowany we Francji, wyruszył w rejs do Ameryki, śledzony przez okręty Unii. Gdy dotarł na Kubę załoga otrzymała informacje o kapitulacji konfederackich armii i końcu wojny..

CSS Stonewall był ostatnim okrętem pancernym konfederackiej marynarki wojennej. Wybudowany we Francji, wyruszył w rejs do Ameryki, śledzony przez okręty Unii. Gdy dotarł na Kubę załoga otrzymała informacje o kapitulacji konfederackich armii i końcu wojny..

Wkrótce później został on sprzedany do Japonii, gdzie jako Kotetsu (dosłownie okręt pancerny) wziął udział w wojnie Boshin. Po zakończeniu wojny ponownie zmienił nazwę i jako Azuma kontynuował służbę w Cesarskiej Marynarce Wojennej do 1888 roku.

Wyposażony w pancerz grubości od 89 do 124 mm, trzy armaty Armstronga oraz taran – był uważany za jeden z potężniejszych okrętów pancernych w latach 60-tych XIX wieku.

We Francji wybudowano drugi, siostrzany okręt, który został wcielony do marynarki wojennej Prus jako SMS Prinze Adalbert.

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy przedstawić nasz pierwszy projekt 3D okrętu do BW: Togo, którym jest oczywiście CSS Stonewall w skali 1:1200. Jest to ciągle WIP, więc pewne rzeczy mogą ulec zmianie. Będzie go można użyć zarówno jako okręt konfederacki, japoński oraz pruski. Okręt składa się z kilku części, które trzeba przykleić: kadłuba, masztów z żaglami oraz komina.

Wszystko na to wskazuje, że kolejne projekty okrętów do Togo również będą cyfrowe, o czym będziemy na pewno informować. Pochwalimy się też fotkami pomalowanego okrętu. Mamy nadzieję, że wam się podoba.

Tymczasem ekipa deweloperska intensywnie pracuje nad podręcznikiem do BW: Lee, do którego rozpoczęliśmy już skład. O szczegółach poinformujemy w następnym wpisie.

CSS Stonewall was the last ironclad of the Confederate Navy. Built in France, he set out on a cruise to America, followed by Union ships. When he arrived in Cuba, the crew received information about the surrender of the Confederate armies and the end of the war.

Shortly thereafter, he was sold to Japan, where as Kotetsu (literally an ironclad) he took part in the Boshin War. After the war he changed his name again and as Azuma continued his service in the Imperial Japanese Navy until 1888.

Equipped with armor 89 to 124 mm thickthree heavy Armstrong guns and ram – was considered one of the most powerful ironclads in the 1860s.

In France, a second sister ship was built, which was sold for the Prussian Navy as SMS Prinz Adalbert.

With great pleasure we would like to introduce our first 3D ship project for Gods of war: Togo, which is of course CSS Stonewall in 1:1200 scale. This is still WIP, so some things can change. It can be used both as a Confederate, Japanese and Prussian ship. The ship consists of a few parts that need to be glued: hull, masts with sails and a chimney.

Everything indicates that next projects of ships for Gods of war: Togo will also be made in 3D, which we will certainly inform about. We will also show off the photos of the painted ship. Hope you like it.

Meanwhile, the development team is working intensively on the Gods of war: Lee rulebook, to which we have already started the DTP. We will inform you about the details in the next post.

Mistrzostwa Polski w Bogowie wojny: Robert E. Lee / Polish Championship in Gods of War: Robert E. Lee

[PL]

Dzisiaj mamy dla Was bardzo ważną wiadomość. Podczas najbliższego konwentu Pola Chwały odbędą się pierwsze Mistrzostwa Polski w Bogowie wojny: Robert E. Lee!

Mistrzostwa rozegrają się na Zamku Królewskim w Niepołomicach w sobotę 29 września 2018 roku.

Zamek-niepolomice
W tych szacownych murach będziemy toczyć nasze boje.

PLAN MISTRZOSTW POLSKI:
Przygotowanie do rozgrywek: 10.00
Początek turnieju: 10.30
Pierwsza bitwa: 11.00 – 13.15
Druga bitwa: 13.30 – 15.45
Trzecia bitwa: 16.30 – 18.45

Bitwy będą rozgrywane według standardowej punktacji turniejowej 1200$ na armię (czyli np. Unia 1320$). Dokładny regulamin turnieju ukaże się do końca wakacji.

Największą atrakcją MP będzie nagroda główna – replika szabli kawaryjskiej z czasów wojny secesyjnej: Model 1860 Light Cavalry Saber. Oprócz szabli będzie jeszcze wiele innych, ciekawych nagród, o czym będziemy wspominam w następnych tygodniach.

Zapraszamy do udziału i możecie już rezerwować termin 🙂

Oprócz MP szykujemy jeszcze inne atrakcje wargamingowe, o których będziemy wspominać w następnych tygodniach.

 

Przy okazji zapraszamy serdecznie na same Pola Chwały – będzie to już XIII. edycja tego konwentu, na którym każdy miłośnik historii po prostu być musi.

https://polachwaly.pl/2018/04/16/pola-chwaly-2018/

Tutaj filmik z Pól Chwały w 2016 roku.

 

 

[EN]

Today we have a very important message for you. During the next convention of the Pola Chwaly (Fields of Glory), the first Polish Championships in the Gods of War: Robert E. Lee will take place!

The championships will take place at the Royal Castle in Niepolomice on Saturday, September 29, 2018.

Zamek-niepolomice
Inside these respectable walls, we will fight our battles.

PLAN OF POLISH CHAMPIONSHIPS:

Preparation for the tournament: 10.00
The start of the tournament: 10.30
The first battle: 11.00 – 13.15
Second battle: 13.30 – 15.45
Third battle: 16.30 – 18.45

The battles will be played according to the standard tournament army points of 1,200$ for the army (ie, for example, Union 1320$). The exact rules of the tournament will be published until the end of the summer.

The main attraction of Polish Championships will be the main prize – a replica of the Cavalry saber from the Civil War: Model 1860 Light Cavalry Saber. In addition to the saber there will be many other interesting prizes, which will be mentioned in the next weeks.

We invite you to participate and you can book your time 🙂

In addition to Polish Championships, we are also preparing other wargaming attractions, which will be announced in the next weeks.

By the way, we cordially invite you to the Pola Chwaly (Fields of Glory) – it will be the 13th edition of this convention, where every fan of history simply has to be.

https://polachwaly.pl/2018/04/16/pola-chwaly-2018/

Here is a movie from the Fields of Glory in 2016.