Kolejna bitwa kampanii już wkrótce! / Another campaign battle soon!

[PL] Dzień przed kolejnym turniejem publikujemy aktualną mapę kampanii. Konfederaci zaskakująco zrezygnowali z marszu na północ od Doliny Shenandoah i przebijają się w kierunku Potomaku przez Leesburg, gdzie rozegra się kolejna bitwa. Jeżeli im się uda zwyciężyć, będą mogli przekroczyć rzekę. Umożliwi to rozpoczęcie albo inwazji na Pensylwanię albo uderzenie na Waszyngton. Stawka jest bardzo wysoka. Jak myślicie, czy Unia odeprze natarcie natarcie szarej piechoty? Przekonamy się już jutro.
Link do dotychczasowych wyników kampanii:

https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-ka…/

Zdjęcie tytułowe dzięki uprzejmości 14 pułku z Luizjany: https://www.facebook.com/csaregiment/

[ENG] The day before the next tournament, we publish the current campaign map. Confederates surprisingly gave up the march north from the Shenandoah Valley and will try to break into the Potomac through Leesburg, where another battle will take place. If they succeed, they will be able to cross the river. This will allow them to invade Pennsylvania or Washington. The stakes are very high. Do you think the Union will repulse the attack of the gray infantry? We’ll find out tomorrow.
Link to the campaign results so far (bilingual):

https://bogowiewojny.wordpress.com/liga-w-bw-lee-i-mini-ka…/

kampania-wirginia-po-3-bitwie-sm

 

Title picture courtesy of the 14th Louisiana Regiment: https://www.facebook.com/csaregiment/

Budynki i płoty w skali 6 mm / 6 mm ACW buildings and rail fences

The text is bilingual. The English language version is located under the Polish language version.

[PL]

Wargamingowe pola bitew to nie tylko figurki i sama mata. Nieodłącznym elementem tego hobby są również elementy terenu i makiety. Ponieważ w Polsce skala 6 mm nie jest jeszcze tak popularna, więc brakuje w ofercie budynków, fortyfikacji, płotów, linii kolejowych etc. Postanowiliśmy uzupełnić te braki i wprowadzić do naszego sklepu tereny dedykowane do skali 6 mm, specjalnie dla Bogowie wojny – Lee.

W tym celu rozpoczęliśmy współpracę z dwoma wspaniałymi twórcami, są to: Robert Kozłowski i Mateusz Fiedeń. Robert rzeźbi dla nas różne budynki, a Mateusz projektuje w 3D. Dzięki ich pracy możemy się pochwalić pierwszymi rezultatami.

Malowanie do zdjęć naszych zestawów wykonała Nutka maluje. Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Le Monejer.

Do sprzedaży wejdą niedługo dwa rodzaje zestawów:

Pierwszy to 3, XIX wieczne, amerykańskie budynki wiejskie. Jest tam stodoła i dwa domki. Wszystkie projekty są inspirowane domami z epoki, które można znaleźć na zdjęciach z XIX wieku lub w skansenach. Budynki są odlewane w żywicy.

GM 7104

Drugi to słynne amerykańskie płoty, zwane “wężowymi”, z racji skośnego ustawienia belek. Płoty tego rodzaju były niesłychanie popularne w Ameryce w XIX wieku i widać je na wielu zdjęciach, a także rycinach z najważniejszych bitew wojny secesyjnej. Ich popularność bazowała na szybkości układania (i rozbierania w razie potrzeby) i powszechnej dostępności drewna. W bitwach w Bogowie wojny – Lee występuje bardzo dużo płotów, więc będzie to na pewno przydatny zestaw.
Płoty są drukowane w drukarce 3D, będą występowały w dwóch konfiguracjach, po 4 lub po 8 odcinków. Każdy odcinek ma 6 cm długości.

Tereny te już niedługo pojawią się w sprzedaży, o czym niezwłocznie poinformujemy. W najbliższych planach są kolejne rodzaje terenów, przede wszystkim budynki, w tym miejskie (kamienice itd.).

[ENG]

Wargaming battlefields are not only miniatures and wargaming mats. An inseparable element of this hobby are also elements of terrain. Because in Poland the 6 mm scale is not so popular yet, so there is a lack of buildings, fortifications, fences, railway lines, etc. We decided to fill these gaps and introduce to our store terrains dedicated to the scale of 6 mm, especially for our game: Gods of war – Lee. Of course you can use them with any ACW game in 6 mm.

To this end, we started cooperation with two great creators: Robert Kozlowski and Mateusz Fieden. Robert sculpts various buildings for us, Mateusz designs in 3D. Thanks to their work, we can show of the first results.

Our terrains are painted by Nutka maluje, and photos made by Le Monejer.

Two first sets will be available very soon:

The first one is 3, nineteenth century, American rural buildings. There is a gambler barn and two houses. The gambler barn gain greater popularity after Civil War, but was known and build from 1850’s.  All projects are inspired by houses from the era, which can be imposed on 19th-century photographs or in open-air museums. The buildings are cast in resin.

The second is the famous American snake rail fence. Fences of this type were extremely popular in America in the nineteenth century and can be seen in many photos, as well as engravings of the most important battles of the Civil War. Their popularity was based on the speed of stacking and the widespread availability of wood. You will see a lot of them in you Civil War battles, so it will definitely be a useful set.
Fences are printed in a 3D printer, they will be in two configurations, 4 or 8 sections. Each section is 6 cm long.

These terrains will soon be available for sale, which we will inform you immediately. There are more types of models in the nearest plans, mainly buildings, including urban ones (tenements, etc.).

04158u-79
Niedługo do oferty chcielibyśmy wprowadzić kamienice. / Soon, we would like to introduce tenements to our offer. Źródło / Source: www.americancivilwarphotos.com

Nowe zestawy już dostępne / New sets available!

The text is bilingual. The English language version is located under the Polish language version.

[PL] Z przyjemnością ogłaszamy, iż dostępne są już wreszcie nasze nowe, długo wyczekiwane modele. Do sprzedaży wchodzą następujące zestawy:

GM 1111 – 1 brygada kawalerii Konfederacji – 15 PLN
GM 1112 – 4 brygady kawalerii Konfederacji – 56 PLN
GM 2111 – 1 Brygada kawalerii Unii – 15 PLN
GM 2112 – 4 Brygady kawalerii Unii – 56 PLN
GM 2114 – 4 Brygady milicji Unii – 48 PLN
GM 2115 – 1 Brygada milicji Unii – 14 PLN

Brygada kawalerii liczy 9 figurek: 6 żołnierzy w dwóch pozach strzeleckich, 1 trębacza, 1 chorążego i 1 oficera.
Brygada milicji ma taki sam skład jak piechota: 5 pasków milicji stanowej, 1 pasek doboszy, 1 pasek dowodzenia.

Autorem rzeźb kawalerii jest Marcin Szymański, autorem rzeźb milicji jest Pawel Wolf, odlewy wykonał Kazrak. Malowanie figurek, które zobaczycie na zestawach w wykonaniu Nutka maluje. Zdjęcia figurkom zrobił Le Monejer.

Milicja przedstawia mundury, które w 1861 roku były używane przez kilka regimentów, między innymi 7 pułk z Nowego Jorku. Charakterystyczne były szare barwy (z wyjątkiem oficerów), urozmaicone czerwonymi kocami!

dobosz (po prawej)
Źródło/Source – Biblioteka Kongresu / Library of Congress. 7th New York Volunteer Infantry Regiment in 1861.

Z kolei kawaleria została wyrzeźbiona specjalnie w pozach strzeleckich, inspiracją była rycina, przedstawiająca kawalerzystów generała Pleasantona.

 

Źródło/Source - Biblioteka Kongresu / Library of Congress.
Źródło/Source – Biblioteka Kongresu / Library of Congress. Our inspiration for cavalry – cavalry acting as skirmishers.

Mamy nadzieję, że figurki przypadną Wam do gustu. Są już dostępne w sklepie firmowym, tutaj: http://www.gmboardgames.com/pl/Produkty/, a od wtorku w Sklepie Bolter.

 

[ENG] We are pleased to announce that the sale of new sets will start on Monday, May 7. Orders can be placed from today. Attached is a working graphic of the Confederate cavalry set.

The following sets will be available:
GM 1111 – 1 Confederate Cavalry Brigade – 3,50 Euro
GM 1112 – 4 Confederate Cavalry Brigades – 13.15 Euro
GM 2111 – 1 Union Cavalry Brigade – 3.5 Euro
GM 2112 – 4 Union Cavalry Brigades – 13.15 Euro
GM 2114 – 4 Union State Militia Brigades – 11.50 Euro
GM 2115 – 1 Union State Militia Brigade – 3.30 Euro

In our game – Gods of war – Robert E. Lee, one brigade is one stand of infantry (6×3 cm), so there are 28 infantry miniatures and 9 cavalry miniatures on one stand. Of course you can use our miniatures with any 6 mm ACW game you want.

The cavalry brigade consists of 9 figures: 6 soldiers in two shooting poses, 1 trumpeter, 1 ensign and 1 officer.
The state militia brigade has the same composition as ordinary infantry: 5 strips of privates (4 miniatures in each strip), 1 drummer strip, 1 command strip.

The author of the cavalry sculptures is Marcin Szymański, the author of the militia is Pawel Wolf, Kazrak made the casts. Miniatures used on our sets photos are painted by Nutka maluje. Photos made by: Le Monejer.

The militia presents uniforms, which in 1861 were used by some Union regiments, including the 7th regiment of New York. They used gray colors (except officers) and carried red blankets.

As for the cavalry, we decided to make them little different, than standard position with sabre. Our inspiration was a picture, found in Harpers Weekly magazine, showing cavalry of general Pleasanton in skirmishing poses. That’s why we decided to make our cavalry in that kind of poses.

We hope, that you will like our new miniatures.

New sets, along with all others are available here: http://www.gmboardgames.com/en/Products/