Nippon Kaigun

Informacje ogólne

Od przejęcia władzy przez Tokugawę Ieasu na przełomie XVI i XVII wieku Japonia pozostawała przez ponad 250 lat w izolacji od świata. Interwencje mocarstw zachodnich i Rosji sprawiły, że Japończycy musieli szybko podjąć dzieło modernizacji swojego kraju i floty. Proces ten przyspieszył po zakończeniu wojny Boshin, która doprowadziła do obalenia szogunatu i przywrócenia do władzy cesarza, którego reprezentantami była nowa elita “autokratycznych technokratów”. Już w 1868 roku z połączenia flot poszczególnych panów feudalnych rozpoczęto tworzenie Cesarskiej Marynarki Wojennej, nazywanej Dai-Nippon Teikoku Kaigun lub krócej Nippon Kaigun.

Japoński przemysł był za słaby aby produkować nowoczesne okręty pancerne, dlatego Cesarstwo było zmuszone kupować je od zagranicznych producentów. Szybko związano się w tej kwestii z Anglią i Francją, które stały się głównymi producentami okrętów i gdzie szkolono ich załogi. Niektóre okręty kupowano dzięki pojawiającym się okazjom, tak było np. z były konfederackim okrętem pancernym CSS Stonewall.

W Japonii, która miała ograniczone zasoby finansowe początkowo większą popularność zdobyła koncepcja tzw. francuskiej młodej szkoły, zakładająca budowę raczej lekkich okrętów. Doświadczenia wojny japońsko – chińskiej i bitwy nad rzeką Yalu sprawiły, że Japończycy odrzucili koncepcje francuskie i przyjęli japońskie. Dzięki olbrzymim kontrybucjom wojennym mogli zlecić budowę floty pancerników (zbudowali je Brytyjczycy), które przyniosły Japonii zwycięstwo w wojnie z Rosją w 1904 – 1905 roku.

Okręty pancerne

Kotetsu

Zbudowany we Francji dla Konfederatów jako CSS Stonewall, udał się w rejs z Francji do Ameryki ale na Kubie do załogi dotarła wiadomość o końcu wojny. Sprzedany Japonii i przemianowany na Kotetsu brał udział w wojnie Boshin i największych bitwach morskich tej epoki, w tym bitwie na zatoce Hakodate.

Dosyć szybki, dobrze opancerzony i przede wszystkim potężnie uzbrojony (przede wszystkim 300-funtowa armata Armstronga na dziobie) był wymagającym przeciwnikiem dla jakiegokolwiek okrętu swojej epoki.

Predrednoty

Mikasa

Zbudowany w Wielkiej Brytanii na podstawie planów pancerników typu Formidable, był jednym z najdoskonalszych okrętów w swojej epoce. Zdolny osiągać i utrzymać prędkość 18 węzłów, potężnie opancerzony i uzbrojony w 4 armaty kalibru 305 mm oraz szereg dział artylerii głównej był w stanie zwyciężyć z każdym przeciwnikiem. Jego główną siłą było wyposażenie w brytyjskie dalocelowniki, które znacząco poprawiały celność artylerii.
Mikasa był flagowym okrętem admirała Togo w bitwie pod Cuszimą i pozostałych starciach wojny rosyjsko – japońskiej.

Become the most famous commander in history!