gry wieloosobowe

Poniżej prezentujemy przepisy do gier wieloosobowych, gdzie jedną armią dowodzi dwóch i więcej graczy.

W przypadku gry w więcej niż dwie osoby proponujemy poniższe modyfikacje zasad ogólnych.

Zalecamy, aby bez względu na liczę graczy, zawsze w bitwie uczestniczyły dwie strony (sojusze).

Kompozycja armii

Na początku gracze umawiają się na limit punktowy przypadający na jedną stronę

* Sposób 1.

Następnie ustala się limit punktowy przypadający na każdego z graczy – przy czym, jeśli tak zadecydują, nie musi być on wcale równy. Ważne, aby każdy taki limit był podzielny przez 5.

Przykład 1: Maciej i Witold będą razem grać po stronie Unii. Limit punktowy bitwy wynosi 3000$. Ponieważ kolekcja figurek Witolda nie jest jeszcze tak duża jak Macieja, przygotowuje on rozpiskę na 1250$. Maciej będzie dowodzić drugą armią, za pozostałe 1750$.
Przykład 2: Krystian, Jakub i Artur przygotowują swe armie Imperium Brytyjskiego, by razem wziąć udział w bitwie na 4000$. Aby koszt każdej rozpiski był podzielny przez 5, przyjmują odpowiednio wartości: 1340$ oraz dwa raz po 1330$.

* Sposób 2.

Jeśli dwóch lub więcej graczy danej strony ma zamiar grać tą samą armią, to mogą oni ustalić, że sumują oni przypadające na nich limity punktowe i przygotowują jedną, wspólną rozpiskę wg takiego limitu punktowego.

Po przygotowaniu wspólnej rozpiski gracze dzielą się korpusami oraz wszelkimi ulepszeniami armii. Każdy gracz otrzymuje osobnego, darmowego Wodza Naczelnego. [W sten sposób gracze będą mieli szanse dowodzić formacjami, których normalnie nie byliby wstanie wystawić w ramach mniejszego limitu punktowego.]

Przykład: W powyższym przykładzie nr 2 Jakub będzie grał armią główną, a Krystian i Artur postanawiają zagrać armią kolonialną. Krystian i Artur mogą ułożyć wspólnie rozpiskę na 2670$, a następnie podzielić się ustalonymi w ten sposób siłami i ulepszeniami armii.

Niezależnie od przyjętej opcji z zaprezentowanych powyżej, jeśli dwóch lub więcej graczy gra tą samą frakcją, to generałowie dla ich armii są losowani z jednej talii dowódców (tj. nie mogą się powtarzać).

Dowodzenie
Jeśli po danej stronie bitwy gra dwóch lub więcej graczy, to spośród swoich Wodzów Naczelnych gracze wybierają tego, który będzie Głównodowodzącym w bitwie.

Na początku kroku F1.3 w Fazie Inicjatywy każdy Wódz Naczelny może przekazać Głównodowodzącemu dowolną ilość kości pochodzących z jego poziomu dowodzenia. Głównodowodzący może użyć je do rzutu na inicjatywę.

W Fazie Reorganizacji Głównodowodzący może używać swoich kości tak, jakby był Wodzem Naczelnym każdej z armii danej strony.

Dodatkowe zasady gry wieloosobowej

Oddzielne: jednostki i dowódcy (poza Głównodowodzącym), patrole, morale armii, karty bitewne, zasady specjalne, taktyki kawalerii.

Wspólne: lista terenów, pole bitwy i strefa rozstawienia, podstawa operacyjna i taktyka armii.

Jednostki wszystkich graczy danej strony zapewniają sobie wsparcie na zasadach ogólnych.

W grze wieloosobowej – o ile gracze nie ustalą inaczej – artyleria rezerwowa może wspierać ogniem wszystkie jednostki danej strony (nie tylko tej samej armii czy frakcji).

Zagrywanie kart bitewnych

Gracze nie mogą zagrywać swoich kart na jednostki swoich sojuszników, mogą natomiast zagrywać na nich karty, jeśli odnoszą się one do gracza (można na przykład zagrać kartę „Opatrzność” na sojusznika).

Gracze mogą używać swoich kart, by skontrować dowolne karty bitewne zagrane przez przeciwnika – nawet jeśli ich celem jest inny współgracz.

Morale armii

Każda armia posiada swoje morale armii, zatem jedna strona może mieć kilka armii z różnymi morale armii. Armia, której morale armii spadnie do poziomu „załamanie” usuwa wszystkie swoje jednostki z bitwy.

Aby dostać punkty zwycięstwa za rozbicie morale armii, należy rozbić morale armii wszystkich armii danej strony.

Become the most famous commander in history!