Drugie Cesarstwo Francji

W dodatku “Napoleon III” zostały zawarte dwie listy armii dla Drugiego Cesarstwa Francuzów. Pierwsza to Armia Orientu, czyli francuska armia w trakcie kampanii na półwyspie krymskim w 1854 i 1855 roku. Druga to Armia Italii czyli siły francuskie w bitwach pod Magentą i Solferino.

Na potrzeby grywalności różnice między tymi dwoma listami armii są celowo przerysowane.

Obydwie listy armii korzystają z tej samej talii generałów, taktyk kawalerii i kart bitewnych.

Podstawową jednostką w armii francuskiej jest pułk – podstawki piechoty będą reprezentować pułki, podstawki kawalerii reprezentują pułki lub całe brygady kawalerii, w zależności od ich historycznej liczebności. Jest ona porównywalna z amerykańskimi, czy brytyjskimi brygadami. 

Ogólne zasady wystawiania armii zostały opisane w podręczniku głównym do gry “Bogowie wojny: Robert E. Lee”, jednak niektóre przepisy dotyczące armii francuskiej są specyficzne tylko dla niej i zmieniają zasady zapisane w ww. podręczniku.

KP: Francuzi pod niedawno zdobytym wzgórzem.

Spis Treści

Zasady specjalne armii francuskiej

Armia zawodowa
Armia francuska składała się żołnierzy, którzy zaciągali się na okres 7 lat. W tym czasie stawali się bardzo dobrze wyszkoleni. Około 1/3 z nich zaciągało się drugi albo trzeci raz. Ze względu na to, część jednostek posiada od razu cechę “weterani” lub “elita”.
Jeżeli ponad połowa jednostek piechoty i kawalerii w Twojej armii stanowią jednostki posiadające ww. cechy, to armia francuska zaczyna bitwę z poziomem morale armii „wysokie”. Jednocześnie każda zniszczona jednostka z cechą “weterani” lub “elita” daje przeciwnikowi 2 punkty zwycięstwa zamiast 1.

Długi karciane
Przyjaciele i dalsi krewni Napoleona III uwielbiali grać w karty, bardzo często przegrywając wielkie sumy. Aby uniknąć skandalu cesarz spłacał ich wierzytelności za pomocą specjalnego funduszu, który oficjalnie był przeznaczony na potrzeby wojska.
Przeciwnik otrzymuje 1 punkt zwycięstwa za każdą swoją kartę bitewną, którą zostanie skontrowana. 

Fatalne sztaby
Francuscy generałowie byli zazwyczaj dobrzy, ale sztaby pracowały na niskim poziomie. Rozpoczynając wojnę w 1859 roku Francuzi nie dysponowali żadnymi dobrymi mapami teatru działań wojennych. Planowanie zaopatrzenia także szwankowało.
Gracz francuski nie posiada żadnych dodatkowych kostek do rzutu na wybór pola bitwy, wynikających z kombinacji charakteru generała oraz wybieranego pola bitwy. 

Grognards
Termin ten został po raz pierwszy użyty przez Napoleona I wobec żołnierzy jego Gwardii Cesarskiej. Oznaczał on zrzędę, ale był też synonimem prawdziwych weteranów.
Gracz francuski, w każdej fazie reorganizacji, otrzymuje 1 dodatkową kostkę, którą może wykorzystać podniesienie poziomu zwartości dowolnej jednostki weteranów lub elity w swojej armii.

Jomini doradza
Generał Antoine Henri Jomini walczył w wojnach napoleońskich i napisał traktat o sztuce wojny, który w połowie XIX wieku był znacznie bardziej znany i poważany, niż praca Clausewitza. Uważano, że najlepiej rozumiał on strategię wielkiego Napoleona. Jomini jest również autorem terminu “logistyka”. W 1859 roku pomógł Napoleonowi III stworzyć plan wojny z Austrią.
Po rozstawieniu wszystkich terenów, gracz francuski może zamienić dwa zwykłe tereny swoimi miejscami (tak jak przy wygraniu ofensywnego pola bitwy). Jeśli bitwę toczą między sobą dwie armie francuskie, to zasada ta nie obowiązuje.

Furia
Francuzi słynęli z bardzo ofensywnego ducha, sam Napoleon uważał, że atak jest naturalną taktyką, przeznaczoną dla francuskiej piechoty. Mimo postępów w rozwoju broni palnej i bardzo dobrego wyszkolenia strzeleckiego, jeszcze do połowy lat 60-tych XIX wieku, atak na bagnety uważano za najskuteczniejszą formę natarcia.
Zasada ta dotyczy jakiegokolwiek rodzaju francuskiej piechoty (w tym gwardii), która atakuje / kontratakuje lub wykonuje ruch oskrzydlający. Po dostawieniu się do walki ogniowej gracz może zadeklarować, że wykorzystuje furię.
Gracz może zadeklarować, że wykorzystuje tę zasadę po dostawieniu się do walki ogniowej, gdy jednostka atakuje / kontratakuje lub wykonuje ruch oskrzydlający. W walce ogniowej jednostka wykorzystująca tę zasadę, dostaje +1 do M na czas trwania całej walki, redukuje wartość swojej WO o 3 oraz może otrzymać modyfikator maksymalnie +1 WO za straty zwartości przeciwnika i +1 WO za atak z flanki lub od tyłu (kumuluje się). Pozostałe modyfikatory (za wyszkolenie, broń itd.) są bez zmian. Jeżeli zremisowała lub przegrała walkę ogniową o 1, to – mimo takiego wyniku – może dostawić się do walki wręcz. Wyższa przegrana w walce ogniowej uniemożliwia dostawienie. Na czas walki wręcz jednostka dostaje +2 do WW oraz zadaje automatyczne straty, tak jakby w walce wręcz działa zasada ‘lekka piechota’. Jeśli gracz nie zadeklaruje ataku zgodnie z tą zdolnością specjalną, walkę rozgrywamy na zasadach ogólnych.

Paryż stolicą światowej kultury
Kultura francuska była wzorem dla całego świata, a do Paryża przybywali najsłynniejsi artyści ze wszystkich zakątków globu. Tworzący we Francji malarze wyznaczali najbardziej aktualne trendy i nie bali się eksperymentować z nowymi technikami.
Bycie wzorem dla świata zobowiązuje. Jeżeli choć jedna figurka w armii francuskiej nie będzie pomalowana, to przeciwnik automatycznie otrzymuje 3 punkty zwycięstwa.

Żuawi

Ulepszenia dla armii

Tabela ulepszeń dla armii i generałów

UlepszenieKoszt w $
Dodatkowa karta bitewna (limit: 2)25
Sprawny sztab40
Balony45
Fortyfikacje polowe40
Dodatkowi adiutanci 30
Dodatkowy znacznik patrolu (limit: 1) 25
Transport koleją (limit: 2) 10
Wsparcie z morza (limit: 1, tylko dla Armii Orientu) 25

Transport koleją
Francuzi byli pionierami w wykorzystaniu linii kolejowych w trakcie wojny. Już podczas wojny krymskiej zbudowali specjalną linię łączącą port z linią umocnień dookoła Sewastopola. Koleje były także w powszechnym użyciu w 1859 roku.
Po rozstawieniu wszystkich znaczników patroli przez obie strony Francuzi mogą zamienić miejscami dwa z nich (lub 4, jeśli wykupiono dwa transporty koleją). Nie można dokonać tej zamiany ze znacznikami, które zostały wystawione według taktyk kawalerii.

Wsparcie z morza
Raz na całą bitwę gracz może wezwać wsparcie artyleryjskie swoich okrętów. Jeśli gracz wygra rzut na pole bitwy i zadecyduje, że walka będzie toczyć się na Krymie, to musi wybrać jedną z bocznych krawędzi stołu. Z dowolnego punktu wybranej krawędzi, ale nie dalej niż 24 cale od własnej, będzie prowadzić ostrzał artyleria okrętowa.
Wsparcie z morza przeprowadza się na zasadach kanonady, z wyjątkiem tego, iż posiada ono niemodyfikowaną SO = 10. Zasięg tego ostrzału wynosi 24 cale i można go rozdzielić na różne jednostki przeciwnika.
Ostrzał można przeprowadzić raz na bitwę, na początku fazy dowodzenia. Ewentualne odepchnięcie w wyniku ostrzału przeprowadza się od punktu, z którego prowadzono ostrzał.
Ulepszenie to jest dostępne jedynie dla Armii Orientu. Można go używać, tylko jeśli jednocześnie na polu bitwy nie ma okrętów.

Brak dodatkowej amunicji
Warto zwrócić uwagę, iż armia francuska – z powodu częstych kłopotów logistycznych – nie może wykupić dodatkowej amunicji.

Opis pozostałych ulepszeń wymienionych w tabeli znajduje się w podręczniku głównym.

Dragoni i kirasjerzy / Dragoon and cuirassiers

Organizacja armii francuskiej – zasady ogólne

Generałowie
Każdy korpus i dywizja musi mieć swojego generała, a armia wodza naczelnego. Generałowie kosztują 20$. Wódz naczelny jest darmowy.
Generałowie kawalerii mają szczebel dowodzenia “kawaleria”. Należy wylosować ich z jednej talii, a potem rozdzielić dowolnie między dywizje i korpusy kawalerii.
Jeśli mamy więcej jednostek, niż generałów danego rodzaju (np. 7 dywizji kawalerii, a w talii jest tylko 6 generałów do niej), to dodatkowych, potrzebnych dowódców należy dolosować z talii generałów dywizji, a gdyby ich zabrakło, to z talii generałów brygady.

Jednostki francuskie
Niektóre zasady kart lub znajdujące się na listach armii mogą odnosić się jedynie do jednostek francuskich. Zaliczamy do nich: piechotę liniową, żuawów, piechotę morską (Marsouins), wszystkie jednostki piechoty gwardii, artylerii, a także każdą kawalerię oprócz strzelców konnych afrykańskich.

Jednostki dodatkowe
Batalion strzelców pieszych (chasseurs) – zwykły lub gwardii – jest jednostką dodatkową. Możemy dołączyć maksymalnie 1 taki batalion do danej dywizji.

Potęga na lądzie
Armia francuska była uważana za najpotężniejszą w Europie. Mimo, iż jej większość stanowili żołnierze zawodowi, to miała ona bardzo dużą liczebność.
Za każde wykupione, dowolne 3 podstawki piechoty w swojej rozpisce, gracz otrzymuje dodatkową, darmową jednostkę regularnej piechoty liniowej (zwartość 5), której nie można ulepszać. Dodatkowe jednostki należy przydzielić do już istniejących, dowolnych dywizji.

Tradycje kawaleryjskie
Francuska kawaleria była uznawana za jedną z najlepszych w Europie, przekonanie to utrwaliły wojny napoleońskie. W połowie XIX wieku jej jakość nie była już tak dobra, ale nadal pozostawała bardzo liczną bronią.
Za każde 3 wykupione podstawki kawalerii (dowolnego rodzaju, w tym kawalerii gwardii) w swojej rozpisce, gracz otrzymuje dodatkową, darmową jednostkę huzarów, której nie można ulepszać. Dodatkowe jednostki należy przydzielić do już istniejących, dowolnych dywizji kawalerii (z wyjątkiem samodzielnej dywizji kawalerii ciężkiej w Armii Orientu).

Kawaleria
Huzarzy, lansjerzy, strzelcy konni i dragoni muszą stanowić co najmniej połowę (zaokrąglając w górę) wystawionych jednostek kawalerii gracza.

Weterani i elita
Armia Cesarstwa Francji nie posiada limitów ilości jednostek elitarnych, czy weteranów, które może wystawić na polu bitwy. Jest to związane z tym, że była ona armią zawodową, a nie ochotniczą, czy z poboru, stąd znaczne nasycenie dobrze wyszkolonymi oddziałami.

Artyleria
Limity dotyczące wystawiania artylerii są opisane w podręczniku głównym.
Jednostki artylerii korpuśnej podlegają bezpośrednio dowódcy korpusu. Nie posiadają one osobnego generała dla artylerii (zobacz rozdział 12.3 w podręczniku głównym).
Artyleria, które może być wystawiona tylko i wyłącznie jako artyleria konna (np. artyleria gwardii) nie podlega limitowi artylerii konnej w armii.

Francuska Armia Orientu (1854-1855)

Generałowie
Koszt wszystkich generałów jest zgodny z zasadami podręcznika głównego.

Piechota
W skład armii francuskiej Armii Orientu na Krymie mogą wchodzić wszystkie, dostępne dla Francuzów rodzaje piechoty.

Korpus piechoty składa się z 2-5 dywizji, każda o liczebności 2-6 pułków, w tym:

 • 0–4 pułki piechoty liniowej,
 • 0-1 pułk piechoty morskiej (Marsouins),
 • 0-1 pułk żuawów – maksymalnie 1 pułk na korpus,
 • 0-1 pułk strzelców algierskich (Turkosów) – maksymalnie 1 pułk na korpus,
 • 0-2 pułki Legii Cudzoziemskiej – maksymalnie 2 pułki na korpus, wszystkie pułki Legii Cudzoziemskiej muszą być skupione w jednej dywizji),
 • 0-1 batalion strzelców pieszych – dołączony do dowolnego pułku, maksymalnie 1 na dywizję.
 • Artyleria dywizji: 0-1 podstawki (1-3 baterie) – tylko artyleria górska.
 • Artyleria korpusu: 0-1 podstawki (1-3 baterie).

Piechota liniowa (w tym darmowe regimenty) musi stanowić minimum 50% wszystkich jednostek piechoty (zaokrąglając w dół).

Limity wystawianych jednostek w całej armii to: 3 pułki Marsouins, 3 pułki żuawów, 2 pułki Legii Cudzoziemskiej i 3 pułki strzelców algierskich (Turkosi). Pozostałe jednostki nie mają limitu.

Kawaleria
Kawaleria może stanowić maksymalnie 1/4 liczby wystawionych podstawek piechoty i kawalerii, zaokrąglając w dół i może zostać wystawiona jedynie w ramach poniższych samodzielnych dywizji kawalerii, traktowanych jako osobne korpusy: 

 • 0-2 Samodzielne Dywizje Kawalerii w składzie: 1-2 brygady strzelców afrykańskich, huzarów lub dragonów, 0-1 podstawka artylerii konnej średniodystansowej (1-2 baterie).
 • 0-1 Samodzielna Dywizja Kawalerii Ciężkiej w składzie: 1 – 2 brygada kirasjerów, 0-1 podstawka artylerii konnej średniodystansowej (1-2 baterie).

Może korzystać z dowolnej taktyki kawalerii francuskiej.
Dywizji kawalerii w armii musi być mniej niż dywizji piechoty.

Ograniczenia wystawianych jednostek w całej armii to: maksymalnie 2 brygady strzelców afrykańskich.

Gwardia
Cała gwardia francuska wystawiana jest w ramach jednego korpusu gwardii. Składa się na niego 1 dywizja piechoty:

 • 1-2 pułki woltyżerów gwardii,
 • 1-2 pułki grenadierów gwardii,
 • 0-1 pułk żuawów gwardii,
 • 0-1 batalion strzelców pieszych gwardii, dołączony do dowolnego pułku gwardii.
 • Artyleria dywizji gwardii: 0-2 podstawki (1-2 baterie).
 • Artyleria korpusu gwardii: 0-3 podstawki artylerii konnej (1-2 baterie).

Artyleria
W ramach tej armii można wystawiać jedynie artylerię górską oraz średniodystansową.

Dodatkowo, jeśli gracz wystawi w swej armii jednostkę Marsouins, to w ramach artylerii rezerwowej armii może wystawić też morską artylerię dalekodystansową: 1 podstawka (1-3 baterie). Nie można jej ulepszyć na artylerię konną.

Uwaga: Artyleria konna może stanowić 1/2 wszystkich wystawionych podstawek artylerii. Należy pamiętać, że można wystawić maksymalnie tyle podstawek artylerii konnej, ile dywizji kawalerii w całej armii.

Artyleria rezerwowa armii składa się z 0-5 podstawek artylerii (1-3 baterie).

Lista terenów armii francuskiej na Krymie

Typ terenuIlość elementów
Wzgórze7
Teren trudny 4
Las2
Teren zabudowany2

Francuska Armia Italii (1859)

Generałowie
Koszt wszystkich generałów jest zgodny z zasadami podręcznika głównego.

Piechota
W skład armii francuskiej we Włoszech mogą wchodzić wszystkie rodzaje piechoty, poza  piechotą morską (Marsouins). Dostępna liczebność piechoty liniowej, którą gracz może wykupić, to jedynie “normalna” lub “wzmocniona”.

Korpus piechoty składa się z 2-3 dywizji – każda o liczebności 2-5 pułków, w tym:

 • 0–4 pułki piechoty liniowej,
 • 0–1 pułk żuawów – maksymalnie 1 pułk na korpus,
 • 0–1 pułk tyralierów algierskich (Turkosi) – maksymalnie 1 pułk na korpus,
 • 0–2 pułki Legii Cudzoziemskiej – maksymalnie 2 pułki na korpus,
 • 0–1 batalion strzelców pieszych – dołączony do dowolnego pułku, maksymalnie 1 na dywizję.
 • Artyleria dywizji to 0-1 podstawki po 1-2 baterie.
 • Artyleria korpusu to 0-1 podstawki po 1-3 baterie.

Piechota liniowa (w tym darmowe regimenty) musi stanowić minimum 50% wszystkich jednostek piechoty (zaokrąglając w dół).

Limity wystawianych jednostek w całej armii to: 3 pułki żuawów, 2 pułki Legii Cudzoziemskiej i 3 pułki tyralierów algierskich (Turkosi).

Kawaleria
Kawaleria może stanowić maksymalnie 1/3 liczby wystawionych podstawek piechoty i kawalerii, zaokrąglając w dół.
Może zostać wystawiona jako:

 • Dywizja kawalerii w korpusie piechoty (1-2 brygady). W jej skład mogą wchodzić następujące jednostki: 0–1 brygada strzelców afrykańskich, a także huzarzy, strzelcy konni, lansjerzy, dragoni (0-2 brygady) oraz dołączona artyleria (0-1 bateria artylerii konnej). 
 • Korpus rezerwy kawalerii armii składający się z 2-3 dywizji jazdy. Każda z nich składa się z 1-2 brygad dowolnego, dostępnego dla Francuzów, rodzaju kawalerii, poza kawalerią gwardii. Artyleria korpusu: 0-1 bateria konna. 

Dywizji kawalerii w armii musi być mniej niż dywizji piechoty.

Ograniczenia ilościowe dotyczące wystawienia poszczególnych rodzajów jazdy: maksymalnie 5 brygad kirasjerów, 1 brygada karabinierów, 2 brygady strzelców konnych afrykańskich, 3 brygady spahisów algierskich. Reszta rodzajów kawalerii nie ma ograniczeń ilościowych.

Gwardia
Cała gwardia francuska wystawiana jest w ramach jednego korpusu gwardii (1-2 dywizje piechoty, 0-1 dywizja kawalerii).
Piechota gwardii może zostać wystawiona w ramach dwóch dywizji:

 • 0-1 dywizji grenadierów (1-3 pułki grenadierów gwardii, 0-1 pułk żuawów gwardii, 0-1 batalion strzelców pieszych gwardii dołączony do dowolnego pułku grenadierów lub żuawów, 0-2 baterie artylerii),
 • 0-1 dywizji woltyżerów (1-4 pułki woltyżerów gwardii, 0-1 batalion strzelców pieszych gwardii dołączony do dowolnego pułku woltyżerów), 0-1 podstawkę artylerii (1-2 baterie).
 • 0-1 dywizja kawalerii gwardii liczy od 1 do 3 brygad. W jej ramach można wystawić maksymalnie 2 brygady kawalerii gwardii oraz 1 brygadę kirasjerów gwardii, a także 0-1 podstawka artylerii konnej (1-2 baterie).
 • Artyleria korpusu gwardii: 0-2 podstawki artylerii konnej (1-2 baterie).

Artyleria
W ramach tej armii można wystawiać jedynie artylerię średnio- i dalekodystansową.
Artyleria rezerwowa armii składa się z 1-4 podstawek artylerii, w tym 0-2 podstawek artylerii pieszej i 0-2 podstawek artylerii konnej – w obydwu przypadkach po 1-3 baterie.

Lista terenów armii francuskiej w północnych Włoszech

Typ terenuIlość elementów
Wzgórze2
Teren trudny 6
Las2
Teren zabudowany5

Taktyki kawalerii

Kawaleria pola bitwy
Za każdą dywizję kawalerii wystawioną w ramach korpusu piechoty lub korpusu gwardii, gracz otrzymuje jeden dodatkowy, pusty znacznik patrolu.
Po wybraniu tej taktyki gracz umieszcza w dowolnym miejscu, ale nie dalej niż 12 cali od krawędzi stołu przeciwnika, dodatkowy punkt strategiczny. Nie wlicza się on w jakikolwiek sposób do liczenia punktów, morale armii, czy innych efektów związanych z punktami strategicznymi.
Punkt ten na początku gry kontrolowany jest przez przeciwnika i może zostać zajęty jedynie przez jednostki kawalerii gracza, który wybrał tę taktykę lub przez jednostki przeciwnika. Na koniec bitwy za każdą taką jednostkę gracz otrzyma 2 punkty zwycięstwa. Gracz otrzymuje punkty tylko za te jednostki kawalerii, które w trakcie bitwy zajęły ten punkt strategiczny (zgodnie z zasadami zajmowania punktów z podręcznika) i na koniec bitwy jest on kontrolowany przez gracza. Jeżeli podczas gry gracz kilkukrotnie zajmie ten punkt (w wyniku przeciwdziałań przeciwnika), to gracz otrzymuje ww. punkty zwycięstwa biorąc pod uwagę ostatni raz, jaki udało mu się ów punkt strategiczny zająć.

Taktyka ta jest dostępna dla obu list armii francuskich.

Miażdżąca szarża
Według tradycyjnej szkoły, głównym zadaniem kawalerii w trakcie bitwy było zwalczanie kawalerii przeciwnika i uderzenie na jego osłabioną piechotę, aby ugruntować ostateczne zwycięstwo.
Za każdy korpus kawalerii lub dywizję kawalerii wystawioną w ramach korpusu piechoty lub korpusu gwardii, gracz otrzymuje jeden dodatkowy, pusty znacznik patrolu.
Ta taktyka jest dostępna, gdy gracz wystawi swoją kawalerię w dowolny sposób.
Gracz otrzymuje dodatkowy punkt zwycięstwa za każdą zniszczoną podstawkę przeciwnika (natychmiastowo lub poprzez niezdanie / brak próby testu zebrania rozbitej jednostki) przez swoją jednostkę dragonów, karabinierów, kirasjerów (także kirasjerów gwardii) i kawalerii gwardii. Wliczamy do tego każdą walkę wręcz, w której uczestniczyła ww. kawaleria.

Taktyka ta jest dostępna dla obu list armii francuskich.

Ruch oskrzydlający
Kawaleria została wysłana do działania na skrzydle nieprzyjacielskiej armii.
Taktykę tę można zastosować tylko, jeśli gracz wystawi kawalerię w ramach samodzielnej dywizji lub korpusu kawalerii.
Znacznik patrolu kawalerii możemy ustawić 6 cali od dowolnej, bocznej krawędzi stołu, łącznie ze strefą rozstawienia przeciwnika. Za każdy znacznik patrolu z kawalerią rozstawiony w ten sposób gracz może tak samo wystawić jeszcze jeden zwykły znacznik patrolu.
Jeśli przeciwnik jako taktykę kawalerii wybrał „osłona armii”, to ma prawo wybrać na którym skrzydle będziemy wystawiać nasze znaczniki patroli – udało mu się częściowo zablokować nasz ruch. Jeśli również wybrał „ruch oskrzydlający”, to obaj gracze będą wystawiali swoje znaczniki patroli kawalerii na przeciwległych krawędziach stołu. Wyboru krawędzi dokonuje gracz z inicjatywą.

Taktyka ta jest dostępna dla obu list armii francuskich.

Statystyki jednostek

Zbierając armie należy też pamiętać o zasadzie WYSIWIG.

WYSIWYG (What You See Is What You Get) oznacza, iż modele, które posiadamy, odwzorowują jednostki wchodzące w skład naszej armii. Co prawda figurki w skali 6 mm są na tyle małe, że detale wyposażenia poszczególnego żołnierza nie są istotne, ale całe modele powinny być używane jako formacja, którą przedstawiają. Oznacza to, że francuscy kirasjerzy nie powinni być używani jako kawaleria Konfederacji, armaty Napoleona jako morskie armaty Armstronga, a brytyjska Rifle Brigade, jako unijna milicja. Jeżeli oddziały w rozpisce mają jednostki dodatkowe, to również one powinny być przedstawione za pomocą odpowiednich modeli.

Istnieją dwa wyjątki od tej zasady:

1.Dopóki dany rodzaj formacji nie znajduje się w ofercie GM Boardgames, możliwe jest używanie tzw. proxów – czyli jednostek zastępczych. W tej sytuacji huzarzy mogą zostać wystawieni jako np. jednostka lansjerów – do czasu, aż jednostki lansjerów nie staną się dostępne do kupienia.

2. Jeśli pomiędzy dwiema danymi formacjami nie było wielkich różnic mundurowych, a jedna z nich nie jest dostępna w sprzedaży, to można danych modeli użyć jako jednego z tych dwóch oddziałów. Na przykład piechota konfederacji może też być konfederacką milicją, ale już piechota brytyjska nie może odgrywać milicji kanadyjskiej (gdyż obydwa zestawy brytyjskich formacji są dostępne).

Become the most famous commander in history!