armie – organizacja i typy jednostek

W tym dziale można znaleźć opisy dotyczące organizacji i statystyk występujących w nich jednostek dla wszystkich armii, jakie występują w systemie Bogowie wojny: Robert E. Lee. Oczywiście pełne informacje, wraz z odpowiednimi rysunkami pomocniczymi i grafikami znajdują w Księgach Armii, dostępnych do ściągnięcia w formacie pdf oraz w podręczniku głównym (w przypadku armii Unii i Konfederacji).

DRUGIE CESARSTWO FRANCJI
SKONFEDEROWANE STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (UNIA)
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII

Zbierając armie należy pamiętać o zasadzie WYSIWIG:

WYSIWYG (What You See Is What You Get) oznacza, iż modele, które posiadamy, odwzorowują jednostki wchodzące w skład naszej armii. Co prawda figurki w skali 6 mm są na tyle małe, że detale wyposażenia poszczególnego żołnierza nie są istotne, ale całe modele powinny być używane jako formacja, którą przedstawiają. Oznacza to, że francuscy kirasjerzy nie powinni być używani jako kawaleria Konfederacji, armaty Napoleona jako morskie armaty Armstronga, a brytyjska Rifle Brigade, jako unijna milicja. Jeżeli oddziały w rozpisce mają jednostki dodatkowe, to również one powinny być przedstawione za pomocą odpowiednich modeli.

Istnieją dwa wyjątki od tej zasady:

1.Dopóki dany rodzaj formacji nie znajduje się w ofercie GM Boardgames, możliwe jest używanie tzw. proxów – czyli jednostek zastępczych. W tej sytuacji huzarzy mogą zostać wystawieni jako np. jednostka lansjerów – do czasu, aż jednostki lansjerów nie staną się dostępne do kupienia.

2. Jeśli pomiędzy dwiema danymi formacjami nie było wielkich różnic mundurowych, a jedna z nich nie jest dostępna w sprzedaży, to można danych modeli użyć jako jednego z tych dwóch oddziałów. Na przykład piechota konfederacji może też być konfederacką milicją, ale już piechota brytyjska nie może odgrywać milicji kanadyjskiej (gdyż obydwa zestawy brytyjskich formacji są dostępne).

Become the most famous commander in history!