Wszystkiego najlepszego w dniu Konstytucji 3 maja

W imieniu całej ekipy GM Boardgames chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ta pierwsza w Europie, a druga na świecie spisana konstytucja stała się symbolem dążenia obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów do modernizacji państwa i niezależności od obcych mocarstw. Dziś jest jednym z najważniejszych świąt narodowych w Polsce.

Wszystkiego najlepszego w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja!