Bolter.pl wyłącznym dystrybutorem GM Boardgames! / Bolter.pl is general distributor of GM Boardgames!

[PL]

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy ogłosić rozpoczęcie następnego etapu w rozwoju naszej firmy. Od dnia 9 lipca 2018 roku Bolter.pl został oficjalnym dystrybutorem produktów GM Boardgames. Od tej pory strona www.gmboardgames.com przestaje prowadzić sprzedaż produktów, nie będą one także dostępne poprzez nasz e-bay, czy zamówienia mailowe. Całą dystrybucję i sprzedaż będzie prowadzić Bolter.pl

Strona sklepu:

https://www.bolter.pl/

Strona z zestawami do BW: Lee

https://www.bolter.pl/pl/c/BOGOWIE-WOJNY-LEE/703

bolterzlogo

Pół roku temu pisaliśmy na blogu, iż chcielibyśmy, aby Lee zawitało do wielu sklepów wargamingowych w Polsce. Mamy wielką nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli wreszcie tego dokonać. Profesjonalizm i rzetelność Boltera gwarantują obsługę klienta na najwyższym poziomie. Natomiast GM Boardgames będzie mogło poświęcić więcej czasu i energii rozwojowi BW-Lee i następnych projektów.

Od razu zaznaczamy, iż niektóre zestawy w naszej ofercie mają nieco podwyższone ceny – dystrybucja to większa dostępność, ale i nieco większe koszty. Lee pozostaje jednak nadal systemem historycznym o jednym z najniższych progów wejścia.

Przypominamy, iż GM Boardgames będzie prezentować swoją ofertę podczas konwentu Joy of Six w Sheffield już 15 lipca 2018 roku. Serdecznie zapraszamy!

W niedługim czasie będziemy mieli jeszcze jedną ważną wiadomość, związaną z naszym następnym projektem. Bądźcie czujni 🙂

SONY DSC

[EN]

It is with great pleasure that we would like to announce the start of the next stage in the development of our company. From July 9th, 2018, Bolter.pl became the official distributor of GM Boardgames products. From now on, the www.gmboardgames.com website ceases to sell products, they will not be available via our e-bay or e-mail orders. The entire distribution and sale will be carried out by Bolter.pl

Link:

BOLTER’s WEBSITE

Direct link to sets for Gods of war: Lee

Gods of war: Lee sets

bolterzlogo

Half a year ago, we wrote on our blog that we would like Lee to come to many wargaming stores in Poland and other countries. We hope that our cooperation will finally allow this to happen. Bolter’s professionalism and reliability guarantee customer service at the highest level. GM Boardgames, on the other hand, will be able to devote more time and energy to the development of Gods of war – Lee and subsequent projects.

We immediately point out that some of the sets in our offer have slightly higher prices – distribution means greater availability, but also slightly higher costs. Lee remains a historical system with one of the lowest entry thresholds.

We would like to remind you that GM Boardgames will present its offer at the Joy of Six convention in Sheffield on July 15, 2018. You’re welcome!

In a short time we will have one more important message related to our next project. Be cautious 🙂

okladka4