Archiwa tagu: Gods of war: Togo

Pancernik typu Borodino

Dziś mamy wielką przyjemność przedstawić projekt graficzny kolejnego pancernika do Bogowie wojny: Togo. Panie i Panowie oto duma Rosyjskiej Floty Imperialnej, pancernik typu Borodino w całej okazałości (skala 1:1200).

Pancerniki tego typu były wzorowane na wcześniejszym typie Cesariewicz, dysponując nieco większą wypornością i uzbrojeniem. Borodino był najliczniejszym typem rosyjskich pancerników w historii, zbudowano ich aż 5 sztuk, chociaż ostatni z nich – Slava – nie zdążył wziąć udziału w wojnie rosyjsko – japońskiej.

Pozostałe 4 okręty tego typu to: Borodino, Imperator Aleksander III, Kniaź Suworow i Oryol (Orzeł).

Uzbrojone w 4 armaty kalibru 305 mm, rosyjskiej produkcji, szereg dział artylerii średniej i lekkiej, a także wyrzutnie torped, z pancerzem dochodzącym do 254 mm grubości, zdolny do osiągnięcia prędkości 18 węzłów, był poważnym przeciwnikiem dla każdego pancernika z tamtych czasów.

Model będzie dostępny do grania w Bogowie wojny: Togo – nasz powstający system o walkach na morzach w XIX i początku XX wieku. Razem z japońską Mikasą będzie stanowił jeden ze starterów do gry.

Kto ma ochotę przepłynąć przez pół świata i udowodnić Japończykom, że Rosjanie są najlepszymi wojownikami także na morzach?

Zapraszamy do komentowania modelu na naszej grupie dyskusyjnej na FB: https://www.facebook.com/groups/615266705289069/

Pancernik Mikasa

Oto duma Cesarskiej Marynarki Wojennej, flagowy pancernik admirała Togo w bitwach na Morzu Żółtym i pod Cuszimą.

Panie i Panowie – z wielką przyjemnością przedstawiamy Wam projekt pancernika MIKASA! (Skala 1:1200).

Uzbrojony w 4 armaty kalibru 305 mm, szereg dział artylerii średniej i lekkiej, a także wyrzutnie torped, z pancerzem dochodzącym do 356 mm grubości, zdolny do osiągnięcia i długiego utrzymania prędkości 18 węzłów, był jednym z najlepszych okrętów swoich czasów.

Model będzie dostępny do grania w Bogowie wojny: Togo – nasz powstający system o walkach na morzach w XIX i początku XX wieku.

Kto ma ochotę posłać ponad 1500 kilogramową salwę artylerii głównej w stronę przeciwnika? 🙂

CSS Stonewall/Kotetsu

CSS Stonewall był ostatnim okrętem pancernym konfederackiej marynarki wojennej. Wybudowany we Francji, wyruszył w rejs do Ameryki, śledzony przez okręty Unii. Gdy dotarł na Kubę załoga otrzymała informacje o kapitulacji konfederackich armii i końcu wojny..

CSS Stonewall był ostatnim okrętem pancernym konfederackiej marynarki wojennej. Wybudowany we Francji, wyruszył w rejs do Ameryki, śledzony przez okręty Unii. Gdy dotarł na Kubę załoga otrzymała informacje o kapitulacji konfederackich armii i końcu wojny..

Wkrótce później został on sprzedany do Japonii, gdzie jako Kotetsu (dosłownie okręt pancerny) wziął udział w wojnie Boshin. Po zakończeniu wojny ponownie zmienił nazwę i jako Azuma kontynuował służbę w Cesarskiej Marynarce Wojennej do 1888 roku.

Wyposażony w pancerz grubości od 89 do 124 mm, trzy armaty Armstronga oraz taran – był uważany za jeden z potężniejszych okrętów pancernych w latach 60-tych XIX wieku.

We Francji wybudowano drugi, siostrzany okręt, który został wcielony do marynarki wojennej Prus jako SMS Prinze Adalbert.

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy przedstawić nasz pierwszy projekt 3D okrętu do BW: Togo, którym jest oczywiście CSS Stonewall w skali 1:1200. Jest to ciągle WIP, więc pewne rzeczy mogą ulec zmianie. Będzie go można użyć zarówno jako okręt konfederacki, japoński oraz pruski. Okręt składa się z kilku części, które trzeba przykleić: kadłuba, masztów z żaglami oraz komina.

Wszystko na to wskazuje, że kolejne projekty okrętów do Togo również będą cyfrowe, o czym będziemy na pewno informować. Pochwalimy się też fotkami pomalowanego okrętu. Mamy nadzieję, że wam się podoba.

Tymczasem ekipa deweloperska intensywnie pracuje nad podręcznikiem do BW: Lee, do którego rozpoczęliśmy już skład. O szczegółach poinformujemy w następnym wpisie.

CSS Stonewall was the last ironclad of the Confederate Navy. Built in France, he set out on a cruise to America, followed by Union ships. When he arrived in Cuba, the crew received information about the surrender of the Confederate armies and the end of the war.

Shortly thereafter, he was sold to Japan, where as Kotetsu (literally an ironclad) he took part in the Boshin War. After the war he changed his name again and as Azuma continued his service in the Imperial Japanese Navy until 1888.

Equipped with armor 89 to 124 mm thickthree heavy Armstrong guns and ram – was considered one of the most powerful ironclads in the 1860s.

In France, a second sister ship was built, which was sold for the Prussian Navy as SMS Prinz Adalbert.

With great pleasure we would like to introduce our first 3D ship project for Gods of war: Togo, which is of course CSS Stonewall in 1:1200 scale. This is still WIP, so some things can change. It can be used both as a Confederate, Japanese and Prussian ship. The ship consists of a few parts that need to be glued: hull, masts with sails and a chimney.

Everything indicates that next projects of ships for Gods of war: Togo will also be made in 3D, which we will certainly inform about. We will also show off the photos of the painted ship. Hope you like it.

Meanwhile, the development team is working intensively on the Gods of war: Lee rulebook, to which we have already started the DTP. We will inform you about the details in the next post.