Kawaleria do wojny secesyjnej w skali 6 mm / ACW cavalry in 6 mm

[PL] Z wielką przyjemnością prezentujemy nasze następne rzeźby do wojny secesyjnej – kawalerię Unii i Konfederacji. Rzeźby mogą mieć jeszcze drobne zmiany. W zestawie będą dwie pozy zwykłych żołnierzy, trębacz, chorąży i oficer. Pozy figurek są wzorowane na rycinie Edwina Forbesa, przedstawiającej harcujących kawalerzystów gen. Pleasantona (rycina w załączeniu – źródło: Biblioteka Kongresu).
Najprawdopodobniej będą dwa zestawy, duży (45 figurek, po 9 figurek na podstawce, czyli 5 brygad) i mały (9 figurek – jedna brygada).
Autorem rzeźb jest Marcin Szymański. Konie stworzył Stanisław Czarnecki.
Jak Wam się podobają?
[ENG] With a great pleasure we would like to present our new sculpts for American Civil War – Union and Confederate cavalry. They are still wip, so minor changes can occur. There are two poses of privates, trumpeter, standard-bearer and an officer (colonel). Poses are modeled after Edwin Forbe’s engraving, depicting skirmishing cavalry of general Pleasanton (source: Library of Congress).
There will be a “big” set, with 45 miniatures (5 bases with 9 miniatures each), and a “small” one with only 9 miniatures.
The author of the sculptures is Marcin Szymański, horses are sculpted by Stanisław Czarnecki.
How do you like them?

 

 

Szczęśliwego Nowego Roku! / Happy New Year!

[PL] Z okazji Nowego, 2018 roku, chcieliśmy życzyć Wam wszystkiego co dobre, a przede wszystkich realizacji wszystkich fajnych planów wargamingowych i dobrej zabawy przy rozgrywkach w BW-Lee i BW-N.

Na zdjęciu “miotacze fajerwerków” kalibru 330 mm 😉

[ENG] On the occasion of the New Year, 2018, we wanted to wish you all that is good and, above all, the implementation of all cool wargaming plans and good fun in the BW-Lee and BW-N games.

On the picture “fireworks throwers” caliber 330 mm 😉

Bitwa pod Seven Pines / Battle of Seven Pines

[PL] Serdecznie zapraszamy 7 stycznia 2018 roku od godziny 10.00 do Sklepu Bolter we Wrocławiu (Podwale 6, 50-043 Wrocław) na odtworzenie bitwy pod Seven Pines, którą rozegramy w ramach systemu Bogowie wojny – Robert E. Lee.

Czy uda się obronić stolicę Konfederacji, czy może wojska Unii zwyciężą i zakończą wojnę już w 1862 roku?

[ENG] We cordially invite you on January 7, 2018 from 10:00 am to the Bolter Store in Wrocław (Podwale 6, 50-043 Wrocław) to recreate the battle for Seven Pines, which we will play as part of the Gods of War – Robert E. Lee system.

Will it be possible to defend the capital of the Confederacy, or will the Union army prevail and war will be over in 1862?

sp1

[PL] TŁO HISTORYCZNE
————-———————-
Bitwa pod Seven Pines
———————————–
Wiosną 1862 roku sytuacja Konfederacji wyglądała tragicznie. Generał George McClellan, zwany „małym Napoleonem” rozpoczął swoją kampanię przeciwko Richmond – stolicy Konfederacji. Zamiast jednak uderzać drogą lądową z Waszyngtonu, użył potężnej unijnej floty i wylądował ze swoją armią na Półwyspie Wirginia. Konfederaci starali się powstrzymać marsz armii McClellana, ale przewaga liczebna i materiałowa Unii była tak ogromna, że krok za krokiem musieli ustępować pola. Pod koniec maja żołnierze w granatowych kurtkach dotarli na przedmieścia Richmond i mogli usłyszeć bicie kościelnych dzwonów stolicy Południa. Nie było już gdzie się wycofać, Konfederacja stanęła na krawędzi upadku.
Nie mając żadnego innego wyboru głównodowodzący Armii Północnej Wirginii generał Joseph. E. Johnston zdecydował skupić wszystkie posiadane siły i przystąpić do natarcia. Jego desperackiej decyzji sprzyjało rozlokowanie wojsk Unii. Zaledwie 1/3 sił znajdowała się na południe od bagnistej rzeki Chickahominy, której mosty były zagrożone zerwaniem na skutek ulewnych deszczy. To dawało szansę pobicia podzielonych sił Unii. Szansę, którą Johnston postanowił wykorzystać, do czego zachęcali go również prezydent Jefferson Davies oraz jego doradca Robert E. Lee.
Wczesnym rankiem 31 maja armia Konfederacji rozpoczęła swój marsz na pozycje do natarcia. Wielka bitwa w obronie Richmond miała się rozpocząć.

ZAPRASZAMY!

[ENG] HISTORICAL BACKGROUND
———————————–
Battle of Seven Pines
———————————–
In the spring of 1862, the situation of the Confederates was a grave one. General George McClellan, called the “little Napoleon”, began his campaign against Richmond – the capital of the Confederacy. Instead of moving by road from Washington, he used a powerful Union fleet and landed with his army on the Virginia Peninsula. The Confederates tried to stop the march of McClellan’s army, but the numerical and material superiority of the Union was so huge that they had withdraw step by step. At the end of May soldiers in blue jackets reached the suburbs of Richmond and could hear the bells of the churches in Richmond. There was nowhere to retreat, the Confederacy was on the brink of collapse.
With no other choice, General Joseph E. Johnston, commanding the Army of North Virginia. decided to concentrate all his forces and proceed with the attack. His desperate decision was favored by the deployment of Union troops. Only 1/3 of the forces were located south of the swampy Chickahominy River, whose bridges were at risk of rupture due to heavy rains. This gave the chance to beat the divided forces of the Union. A chance that Johnston decided to use, which was also encouraged by President Jefferson Davies and his adviser Robert E. Lee.
Early on the morning of May 31, the Confederate army began its march to positions of attack. The great battle in defense of Richmond was about to begin.