nOWOŚCI W KREATORZE ARMII I JEGO WERSJA ANGLOJĘZYCZNA / ARMY BUILDER TRANSLATED INTO ENGLISH

Dzisiaj mamy kilka wiadomości. Zakończyliśmy prace nad poprawianiem podręcznika w jego części mechanicznej (w ciągu kilku dni skończymy też prace nad pozostałą treścią), teraz znalazł się on w rękach testerów i dodatkowych redaktorów, którzy przeszukują go pod kątem ewentualnych błędów. Kilka nowych zmian zostało wprowadzonych już do kreatora armii. Dotyczą one kosztów niektórych jednostek (przede wszystkim kawalerii i artylerii) oraz kosztów ulepszeń dla całej armii i generałów, które w większości przypadków znacznie staniały. Umożliwi to ich znaczne szersze wykorzystanie i dodatkowo zróżnicuje kombinacje w rozpiskach. Zasady działania każdego ulepszenia są opisane po kliknięciu w ikonkę informacyjną (z pytajnikiem). Zakończyliśmy także tłumaczenie kreatora armii na język angielski. Jest on dostępny pod adresem: http://www.gmboardgames.com/ab

Szykujemy dwa ważne wpisy – pierwszy z planami wyjazdowymi na pierwsze półrocze – jakie miejsca odwiedzimy. Drugi z planami wydawniczymi i figurkowymi na ten rok (podobnie jak wpis ze stycznia poprzedniego roku). A tymczasem zapraszamy już 19 stycznia do Boltera na bitwę pod Gaines Mill. Start o 10.00.


Today we have an important annoucement. We have translated an online Army Builder for Gods of war: Robert E. Lee. It’s first step in translation of our rules into English. Now you can check how we muster our forces, and watch some special army rules. You can see the Army Builder here:
http://www.gmboardgames.com/ab

We have finished the work on improving the rulebook – the game mechanics (in a few days we will also finish work on the rest), now it is in the hands of testers and additional editors who search it for possible mistakes. When it will be finish we can translate rulebook into English. We hope to show it during Joy of Six in July!

We will publish two posts, explaining where we will go to show our game in 2019 and what are our publishing plans for this year. In the meantime we invite you for a battle of Gaines Mill, which we will play in Bolter.pl in Wroclaw, Poland on 19th of January.